Електричний струм в різних середовищах (IІ варіант. За матеріалами ЗНО)

Додано: 4 жовтня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 85 разів
13 запитань
Запитання 1

Укажіть, яке з перелічених явищ називається термоелектронною емісією? (ЗНО_2007)

варіанти відповідей

Іонізація нейтральних атомів при зіткненні з електронами

Вибивання електронів з катода при бомбардуванні його додатними іонами

Випромінювання катодом електронів при його нагріванні

Збільшення енергії вільних електронів під впливом електричного поля.

Світіння розрідженого газу при проходженні через нього електричного струму

Запитання 2

Визначте, яка з лампочок, позначених на схемі, світиться.(ЗНО_ 2010)

варіанти відповідей

Л1

Л2

Л3

Л4

Запитання 3

Визначте вид розряду в газі (ЗНО_ 2010)

варіанти відповідей

Тліючий розряд

Коронний розряд

Іскровий розряд

Дуговий розряд

Запитання 4

Як довго триватиме електроліз водного розчину мідного купоросу, якщо взяти мідні електроди?

варіанти відповідей

До розчинення обох електродів

До розчинення аноду

До розчинення катоду

Як завгодно довго

Запитання 5

Які з частинок є основними носіями заряду, що забезпечують струм у напівпровідниках n—типу?(ЗНО_2011п).

варіанти відповідей

Електрони

Протони

Дірки

Нейтрони

Запитання 6

Під час термоелектронної емісії електрони набувають кінетичної енергії за рахунок (ЗНО 2011_п)

варіанти відповідей

Опромінювання світлом.

Дії електричного поля.

Бомбардування частинками.


Нагрівання тіла.

Запитання 7

Стержні з металу і напівпровідника охолоджують на ΔТ градусів кожен. Що при цьому відбувається з опором стержнів? (ЗНО_2011)

варіанти відповідей

Опір обох стержнів зменшиться

Опір обох стержнів збільшиться.

Опір стержня з металу зменшиться, а опір стержня з напівпровідника збільшиться.

Опір стержня з металу збільшиться, а опір стержня з напівпровідника зменшиться.

Запитання 8

Як зміниться маса речовини, що виділяється на електроді, якщо силу струму в електроліті збільшити в 3 рази, а час електролізу зменшити в 6 разів? (ЗНО_2012)

варіанти відповідей

Збільшиться у 18 раз

Зменшиться у 18 раз

Збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 2 рази

Запитання 9

В електричному колі, схему якого показано на рисунку,амперметр показує значення сили струму 4,4 А. Яке значення сили струму покаже амперметр, якщо змінити полярність джерела струму? Внутрішнім опором джерела і амперметра знехтуйте. Опір діода, увімкненого в прямому напрямку , вважайте рівним нулю.(ЗНО_2011)

варіанти відповідей

0,4А

0,7А

0,8А

Запитання 10

Який вид розряду у газі зображено на фотографії?(ЗНО_2013)

варіанти відповідей

Іскровий

Тліючий

Коронний

Дуговий

Запитання 11

Укажіть середовище, у якому підвищення температури спричиняє зменшення сили струму. Напругу джерела струму вважати незмінною. (ЗНО_2014 п)

варіанти відповідей

Розчин електроліту

Напівпровідник

Метал

Газ

Запитання 12

На якому графіку правильно відображено залежність опору металевих провідників від температури? (ЗНО_2014 о.)

варіанти відповідей
Запитання 13

Яка з лампочок не буде горіти, якщо замкнути вмикач? Діоди ідеальні.

(11кл, 2018. Левеня).

варіанти відповідей

Тільки 1

Тільки 2

Тільки 3

1 і 2

Всі світяться.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест