22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Електричний струм. З'єднання провідників. В-1

Додано: 13 серпня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
9 запитань
Запитання 1

Для існування електричного струму необхідна наявність …

варіанти відповідей

електричного поля

електричного кола

вільних заряджених частинок

атомів чи молекул

Запитання 2

За напрямок електричного струму приймають напрям

варіанти відповідей

руху негативно заряджених частинок

руху позитивно заряджених частинок

руху атомів чи молекул

руху провідника

Запитання 3

Сила струму на ділянці кола…

варіанти відповідей

прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки

обернено пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки

прямо пропорційна опору ділянки

обернено пропорційна опору ділянки

Запитання 4

Сила струму в послідовно з’єднаних провідниках

варіанти відповідей

однакова у всіх провідниках

різна у всіх провідниках

дорівнює загальній силі струму в ділянці кола

дорівнює сумі сил струмів у споживачах

Запитання 5

Опір двох паралельно з’єднаних провідників визначається формулою...

варіанти відповідей
Запитання 6

Порівняти опори провідників.

варіанти відповідей

R1= 0,42R2

0,42 R1= R2

R1 = R2

R1 ≈ R2

Запитання 7

Щоб виміряти напругу на ділянці кола,вольтметр в коло приєднують…

варіанти відповідей

послідовно до ділянки кола

паралельно до ділянки кола

паралельно джерелу струму

в будь-якій точці електричного кола

Запитання 8

За 16 с через поперечний переріз провідника пройшло 2·1020 електронів. Визначити силу струму у провіднику.

варіанти відповідей

0.02 А

0,2 А

20 А

2 А

Запитання 9

Визначити загальну силу струму на ділянці кола

варіанти відповідей

0,5 А

2 А

20 А

60 А