30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Електроємність. Енергія електричного поля

Додано: 27 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 134 рази
10 запитань
Запитання 1

Властивість провідника накопичувати заряд називається

варіанти відповідей

енергією

напругою

напруженістю

електроємністю

Запитання 2

Як зміниться електроємність провідника, якщо у 4 рази збільшити його електричний заряд?

варіанти відповідей

Збільшилась в 2 рази

Зменшилась у 2 рази

Збільшилась у 4 рази

Зменшилась у 4 рази

Запитання 3

Конденсатор - пристрій з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика

Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Обкладки конденсатора мають однакові за модулем, але протилежні за знаком заряди, які розташовуються на внутрішніх поверхнях обкладок.

Електроємність конденсатора не залежить від величини заряду.

Одиниця електроємності в СІ - фарад.

Зарядом конденсатора є модуль заряду однієї з його обкладок

Запитання 4

Енергія зарядженого конденсатора залежить від ...

варіанти відповідей

ємності та радіуса пластин конденсатора

напруги й товщини пластин конденсатора

заряду, напруги на конденсаторі та його довжини

ємності й напруги на конденсаторі

Запитання 5

На конденсаторі збільшили заряд в 2 рази. У скільки разів змінилася енергія конденсатора?

варіанти відповідей

Збільшилась в 2 рази

Зменшилась в 2 рази

Зменшилась у 4 рази

Збільшилась у 4 рази

Запитання 6

У плоскому конденсаторі збільшили відстань між пластинами у 2 рази, а площу пластин зменшили у 2 рази. Як зміниться електрична ємність конденсатора?

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться  у 2 рази

збільшиться у 2 рази

зменшиться  у 4 рази

збільшиться у 4 рази

Запитання 7

Чи зміниться електроємність конденсатора, якщо його зарядити у повітрі, а потім занурити у гас?

варіанти відповідей

електроємність конденсатора зросте

електроємність конденсатора зменшиться

електроємність стане рівною нулю

електроємність конденсатора не зміниться

Запитання 8

Відстань між пластинами зарядженого плоского конденсатора зменшили в 4 рази. Конденсатор відключений від джерела. Як зміниться енергія конденсатора?

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

Не зміниться

Зменшиться в 16 разів

Запитання 9

Плоский повітряний конденсатор зарядили і відключили від джерела напруги. Як зміняться заряд і напруга на обкладках конденсатора, якщо простір між обкладками заповнити парафіном з ε=2?

варіанти відповідей

Заряд збільшиться в 2 рази, напруга зменшиться в 2 рази.

Заряд не зміниться, напруга зменшиться в 2 рази.

Заряд збільшиться в 2 рази, напруга не зміниться.

Запитання 10

Визначити електроємність батареї конденсаторів С1 = 3 мкФ і С2 = 1 мкФ при послідовному та паралельному їх з'єднанні.

варіанти відповідей

0,75 мкФ; 2 мкФ

0,75 мкФ; 4 мкФ

4,0 мкФ; 2 мкФ

4,0 мкФ; 0,75 мкФ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест