Електроємність. Конденсатори.

Додано: 14 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 202 рази
12 запитань
Запитання 1

Електроємність відокремленого провідника можна визначити за формулою...

варіанти відповідей

φ = q : C

C = q : φ

C = q ⋅ φ

φ = C ⋅ q

Запитання 2

2 мкФ = ...

варіанти відповідей

2 ⋅ 10 -9 Ф

2 ⋅ 10-3 Ф

0,000002 Ф

0, 0000002 Ф

Запитання 3

Конденсатор - це пристій, що являє собою систему з ...

варіанти відповідей

батареї акумуляторів

двох провідних обкладок

тонкого шару діелектрика

з′єднувальних провідників

Запитання 4

Як зміниться ємність конденсатора при збільшенні напруги на пластинах у 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Не зміниться

Запитання 5

У скільки разів зміниться електроємність плоского конденсатора, якщо зменшити робочу площу пластин у 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Не зміниться

Запитання 6

Яка електроємність конденсатора, заряд якого дорівнює 20 мКл за різниці потенціалів між обкладками 2 кВ?

варіанти відповідей

10 Ф

0, 01 Ф

0, 00001 Ф

40 Ф

Запитання 7

Визначте електроємність плоского повітряного конденсатора з площею обкладок 24 м2, якщо відстань між обкладками 0,12 мм.

варіанти відповідей

6866 Ф

1,77 пФ

1770 Ф

1,77 мкФ

Запитання 8

Визначте електроємність батареї конденсаторів (див. рисунок), якщо С1= С2 = 1000 пФ і С3 = 250 пФ

варіанти відповідей

220 пФ

750 пФ

1250 пФ

2250 пФ

Запитання 9

Ємність якого конденсатора найбільша?

варіанти відповідей

Однакова в усіх випадках

1

2

3

Запитання 10

За графіком залежності q=q(U) визначте ємність конденсатора.

варіанти відповідей

1 мкФ

2 мкФ

3 мкФ

4 мкФ

Запитання 11

Визначте загальну ємність з′єднання, якщо ємність кожного конденсатора дорівнює С.

варіанти відповідей

2С/5

С

С/3

4С/3

5С/2

Запитання 12

Плоский повітряний конденсатор, площа перекриття пластин якого 200 см2, а відстань між пластинами 2 мм, приєднано до джерела постійної напруги 100 В.

Установіть відповідність між фізичною величиною та її числовим значенням у СІ.

1.Напруженість поля між пластинами

2. Заряд конденсатора

3. Енергія конденсатора

А. 8,85 ⋅ 10-9

Б. 0,011

В. 50000

Г. 4,425 ⋅ 10-7

варіанти відповідей

1 - А, 2-Б, 3-Г

1-В, 2-Г, 3-А

1 -Б, 2-А, 3-В

1-В, 2-А, 3-Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест