Електромагнітні коливання та хвилі, тест № 2

Тест містить як якісні так і розрахункові звдачі з теми.

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 88 разів
9 запитань
Запитання 1

Як називається пристрій, в якому виникають електромагнітні коливання?

варіанти відповідей

Електромагнітний маятник.

Коливальна система.

Коливальний контур.

Електромагнітний генератор.

Запитання 2

Які елементи входять до ідеального коливального контуру?

варіанти відповідей

Котушка індуктивності та конденсатор.

Котушка індуктивності та резистор.

Конденсатор та резистор.

Котушка індуктивності, конденсатор та резистор.

Запитання 3

Яка з формул дозволяє визначити період електромагнітних коливань?

варіанти відповідей

T=2π√(l∕g)

T=2π√(m∕k)

T=2π√LC

T=2π√(L⁄C)

Запитання 4

Як зміниться частота вільник електромагнітних коливань у коливальному контурі, якщо у котушку ввести залізне осереддя?

варіанти відповідей

Збільшиться

Зменшится

Не зміниться

Відповідь залежить від швидкості введення осереддя.

Запитання 5

Як зміниться період електромагнітних коливань, якщо ємність конденсатора збільшити у 8 разів, а індуктивність котушки зменшити в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази.

Збільшиться в 2 рази.

Зменшиться в 4 рази.

Зменшиться в 2 рази.

Запитання 6

Чим відрізняються одне від одного вільні електромагнітні коливання у двох контурах з однаковими індуктивностями та ємностями, якщо конденсатори контурів звряджаються від батарей з різними ЕРС?

варіанти відповідей

Періодами коливань.

Частотами коливань.

Циклічними частотами коливань

Амплітудами коливань.

Запитання 7

За якої індуктивності котушки частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 1МГц? Ємність конденсатора контуру дорівнює 20пФ.

варіанти відповідей

4мГн

1,25мГн

8мГн

1,7мГн

Запитання 8

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 400пФ та котушки з індуктивністю 10мГн. Визначте амплітудне значення сили струму в колі, якщо конденсатор заряджається від джерела з ЕРС 50В. Активним опорром котушки знехтуйте.

варіанти відповідей

10мА

1мА

0,1мА

0,01мА

Запитання 9

Сила струму у коливальному контурі радіопередавача змінюється за законом

I = 0,6cos10⁶πt, де всі величини подано в СІ. Визначте довжину хвилі, на якій працює радіопередавач. Вважайте, що швидкість поширення електромагнітної хвилі дорівнює 3 ∙ 108 м/с.

варіанти відповідей

17м

150м

500м

600м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест