Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електростатика

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 458 разів
8 запитань
Запитання 1

Як зміниться сила електричної взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними зменшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 9 разів

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Запитання 2

В однорідному електростатичному полі напруга між точками, що знаходяться на вістані 1 см одна від одної становить 20 В. Чому дорівнює напруга між точками поля, відстань між якими становить 20 см?

варіанти відповідей

20 В

200 В

400 В

0 В

Запитання 3

На відстані 2 м від точкового заряду потенціал точок поля становить 40 В. На якій відстані від цього ж заряду потенціал точок поля становить 100 В?

варіанти відповідей

80 мкм

80 мм

80 см

80 дм

Запитання 4

З якою силою діятиме електричне поле напруженістю 2 кВ/м на поміщений в це поле електричний заряд величиною 2 мкКл?

варіанти відповідей

4 Н

4 мН

4 мкН

4 кН

1 МН

1 нН

1 Н

Запитання 5

Провідному тілу, що має вигляд двох куль різного діаметру, які торкаються одна одної, надається електричний заряд 100 нКл. Радіус одної кулі становить 20 см, а іншої - 5 см. Який потенціал матиме дане заряджене тіло? Тіло знаходиться в повітрі.

Підказка: спочатку знайдіть заряд однієї з куль, а вже після цього можна буде розрахувати потенціал тіла.

варіанти відповідей

1600 В

2600 В

3600 В

4600 В

Запитання 6

Знайдіть потенціал поля у вершині прямого кута правильного трикутника, якщо в двох інших вершинах цього трикутника знаходяться точкові заряди q1=6 нКл та q2=20 нКл. Відстань від заряду q1 до вершини прямого кута становить 3 см. Відстань між зарядами q1 та q2 становить 5 см. Система знаходиться у склі, діелектрична проникність якого становить 7.

Підказка: виконайте рисунок та скористайтеся принципом суперпозиції. Пам'ятайте про теорему Піфагора!

варіанти відповідей

900 В

90 В

9 В

0,9 В

Запитання 7

В електронній гарматі електрон зі стану спокою розганяється однорідним електричним полем з напруженістю 20 кВ, при цьому частинка проходить шлях 1 см. Яку швидкість має електрон при вильоті з гармати? Величина заряду електрона 1,6⋅10-19 Кл. Маса електрона 9,1⋅10-31 кг.

Підказка: скористайтеся законом збереження енергії.

варіанти відповідей

8,4 мкм/с

8,4 м/с

8,4 км/с

8,4 тис. км/с

Запитання 8

Яку роботу потрібно виконати, щоб розташувати три однакові заряди по 3 мКл кожний у вершинах правильного трикутника зі стороною 1 см? Вважайте, що початкова енергія електричної взаємодії зарядів була рівною нулю. Система розташована у воді з діелектричною проникністю 81.

Підказка: шукана робота чисельно рівна зміні потенціальної енергії електричної взаємодії зарядів між собою.

варіанти відповідей

3 МДж

300 кДж

30 кДж

3 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест