Електростатика.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
8 запитань
Запитання 1

Модулі зарядів однакових металевих куль дорівнюють -4 нКл, +6нКл, + 8нКл, -10нКл. Яким буде заряд кожної після зіткнення?

варіанти відповідей

0

1нКл

2нКл

7нКл

Запитання 2

Під час електризації скляної палички об шовкову ганчірку,паличка набуває додатного заряду внаслідок:

варіанти відповідей

створення певної додаткової кількості протонів

знищення певної кількості електронів

переходу певної кількості електронів з палички на ганчірку

переходу певної кількості протонів з ганчірки на паличку

Запитання 3

У досліді Йоффе-Міллікена з визначення елементарного заряду надмаленькі заряджені краплинки розташовуються між горизонтальними пластинами зарядженого конденсатора. Потім вони опромінюються коротким імпульсом ультрафіолетового проміння і, втрачаючи частину заряду, починають рухатись до одної з пластин конденсатора. Укажіть знак заряду краплин і знак заряду пластин, до якої починають рухатись краплини після опромінення.

варіанти відповідей

краплини - негативні, пластина - позитивна

краплини - позитивні, пластина - негативна

краплини і пластина - негативні

краплини і пластина - позитивні

Запитання 4

Як зміниться кулонівська сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними зменшити вдвічі?

варіанти відповідей

зменшиться у 2 рази

зменшиться у 4 рази

збільшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

Запитання 5

З точки,потенціал якої 400В, заряд 25 нКл переноситься у точку з потенціалом -200В. Яку роботу при цьому виконує електричне поле?

варіанти відповідей

8 нДж

24 нДж

5 мкДж

15мкДж

Запитання 6

Два конденсатори однакової ємності з'єднані послідовно. Як зміниться ємність батереї конденсаторів, якщо їх з'єднати паралельно?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

Запитання 7

Електричне коло містить батарею конденсаторів, з'єднання яких показано на схемі. Її підключили до джерела живлення 160 В.Визначте напругу між обкладками другого конденсатора. С3=15мкФ, С2=10мкФ, С1=10мкФ

варіанти відповідей

40 В

60 В

80 В

100 В

Запитання 8

Два від'ємні заряди -9нКл і - 36 нКл закріплено на відстані 15 см один від одного. Визначте відстань від другого заряду ( у сантиметрах) , на якій потрібно розташувати додатній заряд, що скомпенсує кулонівське відштовхування від'ємних зарядів.

варіанти відповідей

5см

10см

15см

20см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест