Елементи спеціальної теорії відносності

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Найбільшу довжину тіло має в системі відліку ...

варіанти відповідей

де воно рухається з швидкістю світла.


 де воно перебуває в спокою.

де воно рухається з швидкістю меншою швидкості світла

Запитання 2

Спеціальна теорія відносності була сформульована...

варіанти відповідей
Запитання 3

Довжина тіла в різних системах відліку

варіанти відповідей

однакова

різна

не можливо відповісти

Запитання 4

Які чинники визначають енергію спокою тіла? 

варіанти відповідей

Маса тіла  

Швидкість світла

Швидкість тіла 

Швидкість руху системи відліку

Запитання 5

Релятивістський закон додавання швидкостей

варіанти відповідей
Запитання 6

У рухомих системах відліку час плине

варіанти відповідей

швидше

однаково

повільніше

Запитання 7

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності (СТВ)

(оберіть всі правильні відповіді)

варіанти відповідей
Запитання 8

Спеціальна теорія відносності розглядає взаємозв’язок фізичних процесів в ... системах відліку.

варіанти відповідей

неінерціальних

будь-яких рухомих

нерухомих

інерціальних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест