ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 89 разів
10 запитань
Запитання 1

Хто з вчених сформував геліоцентричну систему світу?

варіанти відповідей

Ньютон

Ейнштейн

Коперник

Архімед

Запитання 2

Загальна теорія відності сформував?

варіанти відповідей

Арістотель

Архімед

Ньютон

Ейнштейн

Запитання 3

Котрий вчений створив корпускулярну теорію ?

варіанти відповідей

Ломоносов

Френель

Ньютон

Гюйгенс

Запитання 4

Котрий вчений створив хвильову теорію?


варіанти відповідей

Ньютон

Гюйгенс

Френель

Томас Юнг

Запитання 5

Котрий вчений створив теорію електромагнітного поля?


варіанти відповідей

Максвелл

Герц

Гюйгенс

Ньютон

Запитання 6

Згідно хвильової теорії, світло- це?

варіанти відповідей

потік квантів

потік фотонів

електромагнітні хвилі

потік електронів

Запитання 7

Згідно корпускулярної теорії світло - це?

варіанти відповідей

потік електронів

потік квантів

електромагнітні хвилі

потік атомів

Запитання 8

"Трактат про світло" належить

варіанти відповідей

Ньютону

Ломоносову

Гюйгенсу

Френелю

Запитання 9

Яка природа світла?

варіанти відповідей

корпускулярна

квантова

хвильова

корпускулярно- хвильова

Запитання 10

Досліди Герца підтвердили, що світло - ?

варіанти відповідей

кванти

електрони

електромагнітні хвилі

атоми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест