Підсумковий тест. Excel. Електронні таблиці 9 клас

Додано: 29 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 501 раз
39 запитань
Запитання 1

Формула у клітинці електронної таблиці завжди починається зі знаку:

варіанти відповідей

$

-

:

Запитання 2

Які з формул можна записати у клітинку В4 для обчислення суми чисел діапазону клітинок В1:ВЗ?

варіанти відповідей

=В1 + В2 + В3    

В1 + В2 + ВЗ = В4

=SUM(B1:B3)   

=В1:ВЗ

Запитання 3

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 4

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:

1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а SUM; б MIN; в AVERAGE; г MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 5

Яку формулу необхідно записати, щоб порахувати Спожито за Гаряче водопостачання

варіанти відповідей

 =В4+С4

 =С6-В6

 =В6-С6

=С4-В4

 =В5-С5

Запитання 6

Вибери правильно записані формули

варіанти відповідей

=A1+2*C3

(X1+B2)*4

=A1+2C3

С1=A1+C3

 =7+6

 =F2*TY7

 =7*A4

 =A1:A2+D1:D2

Запитання 7

Вказати правильний запис прикладу:

варіанти відповідей

2x-x^3/-5x

=2*x-x^3/(-5x)

=(2*x-x^3)/(-5*x)

2x-x*3/-5*x

Запитання 8

Як модифікується формула =В$5 у разі її копіювання в комірку, що міститься на два стовпці праворуч і на три рядки вище від комірки з вихідною формулою?

варіанти відповідей

 =Е$5 

=D$5 

=$С8 

=А8 

Запитання 9

Під час копіювання формули $G3 буде змінюватися

варіанти відповідей

назва стовпця

номер рядка

назва стовпця та номер рядка

назва стовпця та номер рядка незмінні

Запитання 10

Як модифікується формула =С5 у разі її копіювання в комірку, що міститься на два стовпці ліворуч і на три рядки нижче від комірки з вихідною формулою? 

варіанти відповідей

=Е5 

 =С8 

=Е2 

=А8 

Запитання 11

Які з формул записані неправильно?

варіанти відповідей

 =А5*А6

  =А4/В7  

В3+А9=48

  =100-А1

  А4*В5

=2(А4*В5)

=SUM(A1:A10)

Запитання 12

Якою буде формула, отримана при копіюванні з клітинки С2 в клітинку С3?

варіанти відповідей

= A1*A2+B2

= $A$1*$A$2+$B$2

= $A$1*A3+B3

= $A$2*A3+B3

= $B$2*A3+B4

Запитання 13

Оберіть варіант, який можна використовувати в електронних таблицях для обчислення середнього арифметичного двох чисел?

варіанти відповідей

AVERAGE(А1+А2)

=(А1+А2)/2

(А1+А2)/2

=AVERAGE(А1:А2)

Запитання 14

Яке значення буде записане в клітинку А5?

варіанти відповідей

7

5

6

20

Запитання 15

Яке значення буде записане в клітинку А5?

варіанти відповідей

5

7

20

2

Запитання 16

Оберіть правильний вигляд формули в комірці В5:

варіанти відповідей

AVERAGE(B2;B4)

=SUM(B2;B4)

SUM(B2+B4)

=AVERAGE(B2:B4)

Запитання 17

Який вигляд матиме формула у комірці E2?

варіанти відповідей

=E2*D2

=D2*B8

=D2*$B8

=D2*B$8

=D2*$B$8

Запитання 18

Чому дорівнює значення клітинки С1, якщо в неї ввести формулу =А1 + B1?

варіанти відповідей

20

15

10

30

Запитання 19

Які формули НЕ можна вводити у комірку E7?

варіанти відповідей

 =A9+A7 

 =$E$7+A12 

 =A7+$E7*4

 =A7+E7 

Запитання 20

Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку.

варіанти відповідей

Стовпчаста

Графік

Кругова

Бульбашкова

Запитання 21

Формула для обчислення довжини діагоналі прямокутника

варіанти відповідей

=√а2 +в2

=SQRT(A1^2 +B1^2)

=SQR(A2 +B2)

SQRT(а^2 +в^2)

Запитання 22

У якому порядку розташовані прізвища учнів на сторінках предметів у шкільному журналі?

варіанти відповідей

за зростанням

за спаданням

Запитання 23

Скільки робочих аркушів може мати робоча книга?

варіанти відповідей

До 256

Безліч

Зазвичай 20

Лише 5

Запитання 24

Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?

варіанти відповідей

AZ123

ZA123

ZA1

A123

Запитання 25

Яким чином позначаються рядки і стовпці електронної таблиці?

варіанти відповідей

Рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами.

Рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами

Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;

Стовпці — російськими літерами, рядки — арабськими числами

Запитання 26

Результатом обчислення у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

12

10

21

8

16

Запитання 27

Функція ЕСЛИ(А1+В1>100; С1*0,2; С1*0,1) має значення ІСТИНА, то результат ом обчислення буде значення виразу:

варіанти відповідей

С1*0,2;С1*0,1

С1*0,2

С1*0,1

Запитання 28

Функція ЕСЛИ(А1+В1>100; С1*0,2; С1*0,1) має значення FALSE, то результатом обчислення буде значення виразу:

варіанти відповідей

С1*0,2;С1*0,1

С1*0,2

С1*0,1

Запитання 29

Розгляньте малюнок, вкажіть виділений діапазон клітинок

варіанти відповідей

А2;С10


А10:С2


А2,С10

А1:С10

Запитання 30

Шоб розмістити в межах одної клітинки текст вибирають кнопку...

варіанти відповідей

1

2

і 1 і 2

не знаю

Запитання 31

Формула піднесення числа до квадрата - ....

варіанти відповідей

=E1^5

=E1^2

=E1^

E1^2

Запитання 32

Як виглядає формула з абсолютним посиланням на комірки?

варіанти відповідей

=C7/$A$1

=C7/$A1

=C7/A$1

=C7/A1

Запитання 33

Є три види посилань

варіанти відповідей

абсолютне, змішане, відносне

абсолютне, неабсолютне, відносне

постійне, змішане, відносне

постійне, змінне, відносне

Запитання 34

Що таке умовне форматування?

варіанти відповідей

розташування рядків за даними певного стовпця

це надання певного формату клітинкам в залежності від їх вмісту, або від значень логічних виразів, для обчислення яких використовуються дані інших клітинок.

редагування даних в таблицях

автоматична зміна формату комірок залежно від даних у них

Запитання 35

Як називається вибір в таблиці значення, які задовольняють певні умови?

варіанти відповідей

проміжні підсумки

фільтрація даних

умовне форматування

Запитання 36

Фільтрація - це...

варіанти відповідей

процес пошуку і вибору записів відповідно до встановлених критеріїв.

процес зміни записів відповідно до встановлених критеріїв.

процес видалення записів відповідно до встановлених критеріїв.

Запитання 37

Зміна порядку розташування даних в рядках або стовпцях за деякими ознаками - це...

варіанти відповідей

фільтрування

упорядкування

сортування

складання

Запитання 38

У якому випадку доцільно застосовувати розширені фільтри?

варіанти відповідей

під час застосування складних умов

якщо в комірках таблиці використовувались формули і функції

якщо таблиця містить дані різного формату

під час використання простих умов

Запитання 39

Фільтрацію в MS Excel можна проводити за допомогою

варіанти відповідей

розширеного фільтра

автофільтра

головного фільтра

складеного фільтру

простого фільтра

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест