Неметалічні елементи та їх сполуки

Додано: 9 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 27 разів
30 запитань
Запитання 1

Оберіть рядок де всі елементи є неметалами

варіанти відповідей

Mg, S, Na, K, F

Cl, P, F, Si, O

N, Cu, C, Mn, Cr

Na, Al, S, I, Br

Запитання 2

Позначте ступінь окиснення Нітрогену в нітратній кислоті.

варіанти відповідей

-3

+3

+4

+5

Запитання 3

Яке середовище рН показника характерне для нітратної кислоти?

варіанти відповідей

кисле

нейтральне

лужне

кисло - лужне

Запитання 4

Укажіть просту речовину, що світиться в темряві:

варіанти відповідей

моноклінна сірка

озот

білий фосфор

графен

Запитання 5

Вибрати характеристики білого фосфору 

варіанти відповідей

легкозаймистий

виробництво сірників

з металічним блиском

світиться у темряві

Запитання 6

Яка алотропна модифікація фосфору є отруйною?

варіанти відповідей

червоний

чорний

білий

Запитання 7

Який поживний елемент містять азотні добрива?

варіанти відповідей

калій

алюміній

нітроген

фосфор

Запитання 8

Вкажіть алотропну модифікацію Оксигену

варіанти відповідей

азот

гідроген пероксид

повітря

озон

Запитання 9

Обчисліть масу Р2О5 , що утвориться під час спалювання фосфору масою 9,3 г в кисні об"ємом 5,6 л за нормальних умов.

варіанти відповідей

16,5 г

14,2 г

120 г

2 г

Запитання 10

Обчисліть об"єм амоніаку (н.у.), що утвориться під час нагрівання кальцій гідроксиду масою 9,2 г з амоній хлоридом масою 10,7г.

варіанти відповідей

44,8 л

67,2 л

4,48 л

22,4 л

Запитання 11

Виберіть формули сполук, у яких Нітроген виявляє ступінь окиснення – 3:


варіанти відповідей

NaNO3   NH3   Mg3N2   


   N2  N2O3    NO   


 N2O3    NO    NH4Cl


 NH3   Mg3N2   NH4Cl


Запитання 12

В хімічних реакціях неметали переважно...

варіанти відповідей

приєднують електрони, утворюючи аніони

приєднують електрони, утворюючи катіони

втрачають електрони, утворюючи аніони

втрачають електрони, утворюючикатіони

Запитання 13

Оберіть правильне закінчення речення: прості речовини-неметали в хімічних реакціях можуть ...

варіанти відповідей

бути відновниками

бути окисниками

бути окисниками та відновниками

не змінювати ступінь окиснення

Запитання 14

Назва H2S за хімічною номенклатурою

варіанти відповідей

селеноводень

гідроген сульфід

сірководень

силан

Запитання 15

До алотропних модифікацій Карбону належать:

варіанти відповідей

азот і озон

алмаз і графіт

вуглець і метан

моноклінна і ромбічна сірка

Запитання 16

Крихка кристалічна речовина жовтого кольору - це ... :

варіанти відповідей

фосфор

азот

силіцій

сірка

Запитання 17

До неметалів належить

варіанти відповідей

Li

Be

Se

Mn

Запитання 18

При взаємодії HCl з цинком відбувається реакція?

варіанти відповідей

обміну

гідролізу

заміщення

нейтралізації

Запитання 19

В молекулах сполук неметалів з Гідрогеном переважає такий вид хімічного зв'язку

варіанти відповідей

ковалентний

металічний

йонний

водневий

Запитання 20

Укажіть до якого типу належить реакція взаємодії азоту з воднем

варіанти відповідей

заміщення

обміну

сполучення

розкладу

Запитання 21

Неметали при взаємодії з металами виступають

варіанти відповідей

лише відновниками

лише окисниками

і відновниками, і окисниками

ні відновниками , ні окисниками

Запитання 22

Загальна формула сполуки елемента з гідрогеном ЕН3 . До якої групи елементів в періодичній системі він належить?

варіанти відповідей

до третьої

до першої

до п'ятої

до четвертої

Запитання 23

Водний розчин амоніаку має таке середовище:

варіанти відповідей

кисле

лужне

нейтральне

слабокисле

Запитання 24

Виберіть галузі виробництв , де застосовують амоніак.

варіанти відповідей

виробництво мінеральних добрив

виробництво продуктів харчування

виробництво вибухових речовин

виробництво полімерів

Запитання 25

Виберіть кристалічну гратку графіту:

варіанти відповідей
Запитання 26

Головними компонентами повітря є:

варіанти відповідей

вуглекислий газ, кисень, інертні гази

азот, кисень, інертні гази

азот, кисень, чадний газ

водень, кисень, гелій

Запитання 27

Явище поглинання молекул, йонів поверхневим шаром твердої речовини, називають

варіанти відповідей

алотропією

адсорбцією

випромінюванням

електронегативністю

Запитання 28

Газ жовто-зеленого кольору з різким та задушливим запохом, це?

варіанти відповідей

Фтор

Азот

Хлор

Озон

Водень

Запитання 29

Яка речовина зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Mn

С

Zn

P

Запитання 30

Вкажіть формулу речовини, в якій Нітроген може бути тільки відновником

варіанти відповідей

азот

амоніак

нітритна кислота

нітратна кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест