Основні класи неорганічних сполук

Додано: 27 березня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 47 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Вкажіть формулу солі, яку використовують люди для приготування їжі:

а)NаCl; б)КCl; в) NаNО3; г)НCl.

варіанти відповідей

а)NаCl

б)КCl

в) NаNО3

г)НCl

Запитання 2

2. Розчин кислоти змінює забарвлення лакмусу на:

а) синій; б) не змінює; в) рожевий; г)безбарвний.

варіанти відповідей

а) синій

б) не змінює

в) рожевий

г)безбарвний

Запитання 3

3.Укажіть ряд кислот, у якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:

а)нітритна, ортофосфатна, сульфітна;

б) бромідна, ортофосфатна, сульфідна;

в) флуоридна, хлоридна, бромідна;

 г) йодидна, нітратна, сульфітна.

варіанти відповідей

а)нітритна, ортофосфатна, сульфітна

б) бромідна, ортофосфатна, сульфідна

в) флуоридна, хлоридна, бромідна

г) йодидна, нітратна, сульфітна

Запитання 4

4.Позначте речовину, що взаємодіє з ферум(II) оксидом:

а)карбон (IV) оксид;

б) калій оксид;

в) метан;

г) свинець.

варіанти відповідей

а)карбон (IV) оксид

б) калій оксид

в) метан

г) свинець

Запитання 5

5.Укажіть назву елемента, що утворює основний оксид:

а)Нітроген;

б) Кальцій;

в) Бром;

г) Алюміній.

варіанти відповідей

а)Нітроген

б) Кальцій

в) Бром

г) Алюміній

Запитання 6

6.Серед наведених сполук укажіть оксид:

а) NaOH;

б) Na2CO3;

в) Na2O; 

г) HCl.

варіанти відповідей

а) NaOH

б) Na2CO3

в) Na2O

г) HCl

Запитання 7

7.Як називаються солі сірководневої (сульфідної)кислоти :

а) сульфати;

б)сульфіди;

в)сульфіти;

г) гідрогенсульфіди. 

варіанти відповідей

а) сульфати

б) сульфіди

в) сульфіти

г) гідрогенсульфіди

Запитання 8

8.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O → Н2SO4:

а) Н2S;   

 б) SO2;  

 в) SO3

  г) Н2SO3.   

 

варіанти відповідей

а)Н2S

б) SO2

в) SO3

г)Н2SO3

Запитання 9

9.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утво­рює луг:

а) К20; 

 б) Fe203;  

 в) Сг203;    

г) FeO;  

варіанти відповідей

а) К20

б) Fe203

в) Сг203

г) FeO

Запитання 10

10.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми    неметалів:

а) кислоти; 

 б) солі;

 в) кислотні оксиди; 

  г) луги.  

    

варіанти відповідей

а) кислоти

б) солі

в) кислотні оксиди

г) луги

Запитання 11

11.Укажіть пару солей, в якій обидві солі нерозчинні:

а) NaNO3, BaСІ2 ;

б) BaSO4, AgCl ;

в) Na2SiO3, KCl;

г) NaOH, Ba(OH)2.

варіанти відповідей

а) NaNO3, BaСІ2

б) BaSO4, AgCl

в) Na2SiO3, KCl

г) NaOH, Ba(OH)2

Запитання 12

12. Солі утворені:

а) йонами металічних елементів і кислотними залишками;

б) йонами металічних елементів і гідроксид-іонами;

в) йонами Гідрогену й кислотними залишками;

г) йонами Гідрогену і гідроксид-іонами.

варіанти відповідей

а) йонами металічних елементів і кислотними залишками

б) йонами металічних елементів і гідроксид-іонами

в) йонами Гідрогену й кислотними залишками

г) йонами Гідрогену і гідроксид-іонами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест