Фінанси, гроші та кредит 2 сем,

Додано: 19 квітня
Предмет: Економіка, 11 клас
Копія з тесту: Фінанси 21Ф, 1 сем, М1
Тест виконано: 15 разів
20 запитань
Запитання 1

Фінанси- це :

варіанти відповідей

гроші

економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів

економічні відносини, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції

грошові потоки

Запитання 2

До складу централізованих фінансів не входять:

варіанти відповідей

державний бюджет

державний кредит

позабюджетні спеціалізовані фонди

фонди підприємств колективної форми власності

Запитання 3

Фінансове законодавство в Україні приймає:

варіанти відповідей

Державне казначейство України

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України

Рахункова палата

Запитання 4

Фінансові ресурси - це:

варіанти відповідей

грошові фонди, які створюються у процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період

економічні відносини, що складаються під час створення та розподілу грошових доходів у держави та суб’єктів господарювання

сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення

Запитання 5

У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:

варіанти відповідей

централізовані фінанси

державний бюджет

фінанси населення

фінансову інфраструктуру

Запитання 6

Залежно від суб’єктів фінансовий контроль поділяють на:

варіанти відповідей

державний, внутрішньогосподарський, аудиторський, громадський

попередній, поточний, наступний

обов’язків та ініціативний

Запитання 7

До складу децентралізованих фінансів не входять:


варіанти відповідей

фінанси підприємницьких структур

місцеві бюджети

фінанси населення

Запитання 8

Суб’єктами фінансових відносин є:


варіанти відповідей

валовий внутрішній продукт

держава, підприємства, громадяни

доходи, податки, збори

Запитання 9

Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:


варіанти відповідей

Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України

Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація

Міністерство фінансів України, управління, відділи міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.

Запитання 10

 Хто виконує оперативне управління фінансами:


варіанти відповідей

Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України

Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація

Міністерство фінансів України, управління, відділи міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій

Запитання 11

За організаційною структурою фінансова система – це


варіанти відповідей

сукупність фондів фінансових ресурсів та взаємозв’язок між ними

сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками

ринок короткострокових фінансових операцій.

Запитання 12

За внутрішньою будовою фінансова система – це:


варіанти відповідей

сукупність фондів фінансових ресурсів та взаємозв’язок між ними

сукупність відокремлених та взаємопов'язаних підсистем і ланок, які відоб­ражають специфічні форми та методи фінансових відносин

ринок короткострокових фінансових операцій

Запитання 13

Головним завданням Державної податкової адміністрації України:


варіанти відповідей

є контроль за чітким виконан­ням законодавчих та нормативних актів за податками, пра­вильністю обрахування, повноти та своєчасності внесення в бюджет податків та інших платежів, встановлених законодав­ством України

організація та здійснення виконання державного бюдже­ту на основі принципу єдиного казначейського рахунку для накопичення податків

забезпечення стабільності державних фінансів, активного впливу їх на соціально-економічний розвиток країни

Запитання 14

Фінансова стратегія – це:


варіанти відповідей

дії держави щодо стратегічного розвитку її фінансової системи; загальний напрям і методи досягнення поставленої мети, спрямована на вироблення цільових програм, для реалізації яких потрібен час і великі фінансові ресурси

поточна політика, спрямована на розв’язання конкретних завдань відповідного періоду, що випливають із розробленої фінансової стратегії

спосіб впливу фінансових відносин на економічний і соціальний розвиток суспільства, діяльність держави, підприємства з цільового використання фінансів

Запитання 15

Головним завданням фінансового контролю є:варіанти відповідей

нагромадження фінансових ресурсів країни;

підтримання фінансової дисципліни та запобігання фінансовим правопорушенням

забезпечення процесу розподілу фінансових ресурсів в економіці

Запитання 16

Бюджетний дефіцит – це: 

варіанти відповідей

перевищення видатків над постійними доходами бюджету

 незбалансованість державного бюджету

перевищення доходів над видатками

надходження та витрати бюджету

Запитання 17

Державний бюджет - це:

варіанти відповідей

система грошових відносин між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб

 інструмент забезпечення фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання

прогноз економічного і соціального розвитку суспільства

грошові відносини з приводу передачі у тимчасове користування грошових коштів на умовах повернення, сплачуваності, терміновості й забезпеченості

Запитання 18

Розподільча функція фінансів охоплює:

варіанти відповідей

розподіл і перерозподіл ВВП і НД

 розподіл і перерозподіл матеріальних й трудових ресурсів

 контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД

розмежування доходів між ланками бюджетної системи

Запитання 19

Профіцит бюджету − це:

варіанти відповідей

Перевищення дохідної частини над видатковою частиною бюджету 

 Рівність доходів і видатків бюджету 

Перевищення видатків над надходженнями до бюджету 

Збільшення бюджетних виплат

Запитання 20

Бюджетний процес охоплює стадії:

варіанти відповідей

складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження

 складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету, затвердження бюджету, складання і затвердження звіту про виконання бюджету

складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, виконання бюджету

складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, складання бюджетного розпису, виконання бюджету

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест