Фізика 9 клас

Додано: 9 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

З яких частинок складається ядро атома?

варіанти відповідей

протонів і електронів

протонів і нейтронів


протонів, нейтронів і електронів

електронів і нейтронів

Запитання 2

Позитивний заряд і майже вся маса атома зосереджені в ...

варіанти відповідей

електроні

 


 ядрі

нейтроні

протоні

Запитання 3

Масове число дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі протонів і нейтронів в ядрі

 різниці між числом нейтронів і протонів в ядрі

сумі числа протонів, нейтронів і електронів

різниці між числом нейтронів і протонів та електронів

Запитання 4

Виберіть правильний склад атомного ядра

 26

F

56

варіанти відповідей

26 протонів, 56 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів, 26 електронів

26 протонів, 30 нейтронів

26 протонів, 56 нейтронів, 26 електронів

Запитання 5

Чим відрізняються ізотопи певного хімічного елемента?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

числом протонів у ядрі

хімічними властивостями

числом електронів в оболонці

числом нейтронів у ядрі

Запитання 6

У ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі Берилію?

варіанти відповідей

1 електрон

4 електрони

 5 електронів;

9 електронів

Запитання 7

Протонне число дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі протонів і нейтронів в ядрі

кількості нейтронів в ядрі


кількості протонів в ядрі

кількості нейтронів та електронів в атомі

Запитання 8

За якою формулою можна знайти кількість нейтронів в ядрі

варіанти відповідей

= A + Z

= A – Z

A = – Z

Z = A – N

Запитання 9

На підставі дослідів із α-частинками Е. Резерфорд:

варіанти відповідей

запропонував нейтронно-протонну модель атомного ядра


пояснив явище радіоактивності

пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції

 запропонував ядерну модель будови атома

Запитання 10

Модель атома за Резерфордом має назву

варіанти відповідей

Планетарна модель атома

Космічна модель атома

Сонячна модель атома

Супутникова модель атома

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест