Сучасна модель атома 1

Додано: 9 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Сучасна модель атома 1
16 запитань
Запитання 1

З яких частинок складається ядро атома?

варіанти відповідей

протонів і електронів

протонів, нейтронів і електронів

протонів і нейтронів

електронів і нейтронів

Запитання 2

Позитивний заряд і майже вся маса атома зосереджені в ...

варіанти відповідей

електроні

ядрі

нейтроні

протоні

Запитання 3

Відповідно до сучасних уявлень ядро атома складається з ...

варіанти відповідей

електронів і протонів

нейтронів і позитронів

протонів і нейтронів

електронів і протонів та нейтронів

Запитання 4

Масове число дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі протонів і нейтронів в ядрі

сумі числа протонів, нейтронів і електронів

різниці між числом нейтронів і протонів в ядрі

різниці між числом нейтронів і протонів та електронів

Запитання 5

Виберіть правильний склад атомного ядра 26F56

варіанти відповідей

26 протонів, 56 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів, 26 електронів

26 протонів, 56 нейтронів, 26 електронів

Запитання 6

Чим відрізняються ізотопи певного хімічного елемента?

варіанти відповідей

числом протонів у ядрі

хімічними властивостями

числом електронів в оболонці

числом нейтронів у ядрі

Запитання 7

Скільки протонів і нейтронів в ядрі ізотопа кисню 8 O17

варіанти відповідей

Z = 8, N = 17  

Z = 8, N = 9   

Z = 17, N = 8  

Z = 8, N = 8

Запитання 8

У ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі Берилію?

варіанти відповідей

1 електрон

5 електронів;

4 електрони

9 електронів

Запитання 9

Протонне число дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі протонів і нейтронів в ядрі

кількості протонів в ядрі

кількості нейтронів в ядрі

кількості нейтронів та електронів в атомі

Запитання 10

На підставі дослідів із α-частинками Е. Резерфорд:

варіанти відповідей

запропонував нейтронно-протонну модель атомного ядра

пояснив явище радіоактивності

пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції

запропонував ядерну модель будови атома

Запитання 11

За якою формулою можна знайти кількість нейтронів в ядрі

варіанти відповідей

N = A + Z

A = N – Z

N = A – Z

Z = A – N

Запитання 12

Різновиди хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

варіанти відповідей

Нукліди

Ізотопи

Нуклони

Молекули

атоми

Запитання 13

Модель атома відкрив

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Ленард

Запитання 14

Атом складається з

варіанти відповідей

протонів і нейтронів

протонів і електронів

протонів , нейтронів та електронів

Запитання 15

Найменші частинки тіла

варіанти відповідей

Молекули

Атоми

Ядро

Електрони

Запитання 16

Що більше атом чи ядро?

варіанти відповідей

Атом

Ядро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест