9 клас Сучасна модель атома. Протоннонейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

20 запитань
Запитання 1

 Центральна масивна позитивно заряджена частина атома це....

варіанти відповідей

 електон

  протон

  нейтрон

  ядро

Запитання 2

Заряджена частинка, що обертається навколо ядра...

варіанти відповідей

нейтрон

  протон

  електрон

  ядро

Запитання 3

Речовина складається з частинок.... (оберіть всі вірні відповіді) між якими є проміжки.

варіанти відповідей

 фотонів

  атомів

  молекул

  протонів

  йонів

Запитання 4

Кількість електронів. в атомі дорівнює

варіанти відповідей

кількості протонів

кількості нейтронів

нуклонному числу

різниці між нуклонним числом та кількості нейтронів

 Сумарній кількості протонів і нейтронів

Запитання 5

Різновиди хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

варіанти відповідей

Нукліди

Ізотопи

Нуклони

Молекули

атоми

Запитання 6

В ядрі атома Алюмінію 1327Al міститься

варіанти відповідей

27 протонів і 13 нейтронів

14 протонів і 13 нейтронів

13 протонів і 14 нейтронів

13 протонів і 14 електронів

Запитання 7

Ядро має заряд

варіанти відповідей

негативний

позитивний

не має заряду

Запитання 8

Ізотопами називають атоми, ядра яких мають

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і нейтронів

різні заряди, однакову масу

однакові заряди, однакову масу

 однакові заряди, різну масу

Запитання 9

У ядрі атома 5 протонів і 6 нейтронів. Скільки електронів в атомі?


варіанти відповідей

 1 електрон

6 електронів

5 електронів

11 електронів

Запитання 10

Порядковий номер елемента вказує на кількість

варіанти відповідей

протонів

електронів

нейтронів

атомів

Запитання 11

У ядрі атома Літію електронів

варіанти відповідей

5

3

7

Запитання 12

Модель атома відкрив

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Ленард

Бор

Менделєєв

Запитання 13

Атом складається з

варіанти відповідей

протонів і нейтронів

протонів і електронів

протонів , нейтронів та електронів

Запитання 14

Як називаються сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер?

варіанти відповідей

сили взаємодії

ядерні сили

електромагнітні сили

атомні сили

Запитання 15

Як називають сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі?

варіанти відповідей

нуклонним (масовим) числом

зарядовим (протонним) числом

протонним (масовим) числом

нуклонним (протонним) числом

Запитання 16

З яких частинок складається атомне ядро?

варіанти відповідей

протонів та нейтронів

протонів та нуклонів

Запитання 17

Чи правильним є твердження: "Протони мають позитивний електричний заряд, нейтрони не мають заряду".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

Найменші частинки тіла

варіанти відповідей

Молекули

Атоми

Ядро

Електрони

Запитання 19

Скільки існує різновидів атомів?

варіанти відповідей

50

78

112

118

Запитання 20

Що більше атом чи ядро?

варіанти відповідей

Атом

Ядро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест