5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Фізика і астрономія

Додано: 19 червня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 54 рази
16 запитань
Запитання 1

Перше тіло масою 2кг рухається зі швидкістю6м/с, друге – нерухоме. Після удару перше тіло зупинилось, друге почало рухатись зі швидкістю 2м/с. Знайти масу другого тіла? 


варіанти відповідей

2 кг

6 кг

12 кг

0,6 кг

0,2 кг

Запитання 2

Вагон масою 20т рухається зі швидкістю 1,5м/с, зустрічає нерухому платформу масою 10т. Після чого вагон та платформа рухаються разом. Чому дорівнює їх швидкість? 

варіанти відповідей

0,5 м/с

20 м/с

21 м/с

5 м/с 

1 м/с

Запитання 3

Візок масою 2кг рухався зі швидкістю 3м/с, вдарив нерухомій візок масою 4кг. Після взаємодії важки рухаються разом. Знайти їх швидкість після взаємодії? 

варіанти відповідей

2 м/с

1,5 м/с

1 м/с

6 м/с

0,5 м/с

Запитання 4

Маса кулі 8г, її швидкість600м/с. Для того, щоб шайба мала такий самий імпульс, вона повинна рухатись зі швидкістю… 

варіанти відповідей

1280 м/с

30 м/с

96 м/с

20 м/с

2,13 м/с

Запитання 5

Для стискання пружини на 3см прикладена сила 20Н. Потенціальна енергія деформованої пружини дорівнює…


варіанти відповідей

0,36 Дж

0,3 Дж

0,32 Дж

0,31 Дж

0,34 Дж

Запитання 6

Камінь кинули вертикально вниз. На шляху в 1м його кінетична енергія збільшилась на 16Дж. Яку роботу здійснила сила тяжіння?


варіанти відповідей

4 Дж

-16 Дж

0

12 Дж

-4 Дж.

Запитання 7

Камінь під час кидка має кінетичну енергію 80Дж, його маса 0,4кг. Чому дорівнює швидкість кидка?


варіанти відповідей

0,2 м/с

200 м/с

20 м/с

8 м/с

400 м/с

Запитання 8

В 5кг газу міститься  15∙1025 молекул. Молярна маса  газу дорівнює…(NA=6,02∙1023моль-1)


варіанти відповідей

30∙10-3кг/моль

10∙10-3кг/моль

20∙10-3кг/моль

50∙10-3кг/моль

40∙10-3кг/моль

Запитання 9

В балоні об’ємом 30 дм3  знаходиться водень під тиском 5 МПа  та температурі 270С. Визначити масу газу, вважаючи водень ідеальним газом?  

варіанти відповідей

1,2кг

0,24кг

0,12кг

60г

12г.

Запитання 10

Під час охолодження ідеального газу від 7110С до -270С.  Середня швидкість теплового руху молекул зменшилась у …


варіанти відповідей

3 раза

2 раза

√ 2 рази

√3 рази

4 раза

Запитання 11

Знайти концентрацію молекул водню, якщо маса молекули водню 3,3∙10-27кг. Тиск у посудині  4∙104 Па,  середній квадрат швидкості 2,5∙105 м22.

(М = 2∙10-3кг/моль, NA = 6,02∙1023моль-1)


варіанти відповідей

1,45∙1026м-3

1,5∙1020м-3

145∙1026м-3

1,5∙10-26м-3

2∙1024м-3

Запитання 12

Як зміниться тиск ідеального газу при збільшенні концентрації його молекул у 3 рази, якщо середня квадратична швидкість залишається незмінною…


варіанти відповідей

збільшиться у 2 разаи

збільшиться у 3 разаи

не змінюється

зменшиться у 3 рази

зменшиться у 2 рази

Запитання 13

Рівняння стану ідеального газу пов’язує його макроскопічні параметри…


варіанти відповідей

тиск, температуру, швидкість

тиск, об’єм, температуру

температуру, тиск, концентрацію

об’єм, швидкість, концентрацію

об’єм , температуру, швидкість.


Запитання 14

Як зміниться тиск ідеального газу, якщо середня квадратична швидкість молекул збільшиться у 2 рази..


варіанти відповідей

не зміниться

збільшиться у 2рази

зменшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 15

Газу надано 400 Дж теплоти, при цьому він здійснив роботу 200 Дж. Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії?


варіанти відповідей

500 Дж

400 Дж

600 Дж

200 Дж

300 Дж

Запитання 16

До калориметра, де перебуває 200г води при 20о С, поклали шматок льоду масою 80г при -10 о С. Яка температура встановиться калориметрі після завершення теплообміну? Тепловими затратами знехтувати.


варіанти відповідей

0оС

-4оС

4оС

10оС

-10оС.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест