1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Фонетика ТВ-18-1

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Фонетика
12 запитань
Запитання 1

Фонетика як розділ мовознавчої науки вивчає:

варіанти відповідей

звук як фізичне явище, його артикуляцію

звук як найменшу одиницю мови і мовлення

найменші значущі частини слова

поділ слова на склади і правила переносу

звуки та літери, що їх позначають

Запитання 2

Звукова система української мови нараховує:

варіанти відповідей

33 звуки

30 звуків

38 звуків

28 звуків

32 звуки

Запитання 3

Тільки голосні звуки наведено в рядку:

варіанти відповідей

[а], [о], [у], [і], [й], [е]

[а], [у], [е], [я], [и], [і]

[о], [у], [і], [и], [а], [ь]

[і], [ї], [о], [ю], [є], [и]

[а], [е], [и], [і], [о], [у]

Запитання 4

Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі:

варіанти відповідей

дід, папуга, цукати, тьохкати

капуста, пакетик, бахкати, ціпочок

ситечко, тапочки, пайок, часопис

дешиця, пощастити, сестриця, цяточка

сипучість, частка, банка, точиться

Запитання 5

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

сіється, всюди, приладдя

раджу, загін, зоря

щирість, шістсот, пейзаж

їдуть, пряжа, осяяння

єдність, шістдесят, вищість

Запитання 6

Фонетичний запис усіх слів зроблено правильно в рядку:

варіанти відповідей

[с/ і м й/ а], [й е д н і с/ т/], [д ж е р еи л о], [з а п о р і ж/: а]

[с/ і м, й а], [й еи д н/ і с т/], [д ж еи р е л о], [З а п о р/ і ж: а]

[с/ і м й а], [й е д н/ і с/ т/], [д ж еи р еи л о], [з а п о р/ і ж,: а]

[с, і м/ а], [й/ е д н/ і с т/], [д ж е р е л о], [з а п о р, і ж: а]

[с і м й а], [є д н/ і с т], [д ж е р еи л о], [З а п о р і ж/: я].

Запитання 7

За участю голосу і шуму приголосні звуки поділяються на:

варіанти відповідей

дзвінкі й тверді

дзвінкі й сонорні

дзвінкі, глухі й м,які

дзвінкі, глухі й сонорні

дзвінкі, глухі й йотовані

Запитання 8

Правильне співвідношення голосних і приголосних звуків у рядку:

варіанти відповідей

10 голосних і 23 приголосних звуки

10 голосних і 28 приголосних звуків

6 голосних і 33 приголосних звуки

6 голосних і 32 приголосних звуки

8 голосних і 30 приголосних звуків

Запитання 9

Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі:

варіанти відповідей

джерельний, газда, в,юнець, гриб

жанр, забіг, лід, джміль

коледж, регіон, неділя, мова

добро, лимон, рейс, недорогий

медаль, мармур, рельєф, немовля

Запитання 10

Лише один голосний звук має кожне слово в рядках (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

честь, скарб;

етюд, кров'ю;

дзвін, дзьоб;

яр, зрання

йорж, фоє

ллють, з'їзд

Запитання 11

Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість букв і

звуків:

варіанти відповідей

боєць, вищість, зраджений, відсіювання

євро бачення воїнський, італієць, розжувати

подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний

гущавість, озброєння, лоджія, осяяння

виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня

Запитання 12

Позначте рядок, у якому в усіх словах фонетична транскрипція

відображає нормативну вимову:

варіанти відповідей

кожух [к оу ж у/ х ]; левада [л е в а/ д а]

приносить [п р ие н о/ с ие т/]; походжає [п о х о д ж а/ й е]

голубка [г оу л у/ б к а]; свято [с/ в' а/ т о]

промінчик [п р о м' і/ н/ ч ие к]; земля [з еи м л/ а/]

кишеня [к ие ш е/ н/ а]; зозуля [з оу з у/ л/ а]

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест