Функції

Додано: 3 листопада
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 130 разів
8 запитань
Запитання 1

Графіком функції f(x)=2x-1,5 є

варіанти відповідей

Парабола

Пряма

Крива

Гіпербола

Запитання 2

Областю визначення називають 

варіанти відповідей

множину значень аргументу x при яких існує значення y=f(x) 

множину чисел, які приймає функція y=f(x) при проходженні аргументом x всіх визначених значень.

множина точок на площині

Усі варіанти відповідей вірні

Запитання 3

Знайти значення функції у=(2х+8)/4 при х=-8

варіанти відповідей

2

-2

12

6

Запитання 4

Графік якої функції зображено

варіанти відповідей

у=-2х+8

у=-8/х

у=6/х

у=х2

Запитання 5

Дати визначення поняттю фунція

варіанти відповідей

дуже важливе поняття не тільки у математиці, а і в науці взагалі.

це правило, яке кожному елементу з першої множини — області визначення ставить у відповідність елемент з іншої множини — області значень.

називають залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x

 відповідає єдине значення змінної y.

залежність між змінними x і y, в якій кожному значенню змінної у

 відповідає єдине значення змінної х

Запитання 6

Способи задання функції

варіанти відповідей

Словесний опис

Математична формула (аналітичне задання функції)

Задання функції таблицею значень (табличне задання)

Графічне задання функції

Косплексне задання

Запитання 7

Знайдіть нулі функції у= х2 +5х + 6

варіанти відповідей

0 та-1

6 та -5

2 та 3

-2 та -3

Запитання 8

Вказати функції, які зростають на всій області визначення  

варіанти відповідей

у=2х

у = х3

у =х2

у =-2,5х+6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест