Тест №12. Алгебра 10. Функція та її властивості

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
30 запитань
Запитання 1

Функція - це

варіанти відповідей

залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню х відповідає єдине значення змінної у

залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню у відповідає єдине значення змінної х

залежність між змінними х та у

залежність між змінними х та у, при якій кожному значенню х відповідає два значення змінної у

Запитання 2

Буквою х позначають...

варіанти відповідей

значення функції

значення аргументу

значення незалежної змінної

значення залежної змінної

область визначення

область значень

Запитання 3

Область визначення функції - це...

варіанти відповідей

множина всіх допустимих значень аргументу

множина всіх допустимих значень функції

множина, яка складається з усіх чисел f(x), де x∈D(у)

множина всіх значень, яких набувають аргумент та функція

Запитання 4

E(y) позначають

варіанти відповідей

функцію

аргумент

область визначення

область значень

Запитання 5

Графіком функції y = kx+b є ..

варіанти відповідей

пряма

парабола

вітка параболи

гіпербола

пряма, що проходить через т.(0; 0)

Запитання 6

D(y) позначають...

варіанти відповідей

область значень

область визначення

аргумент

функцію

Запитання 7

На рис. зображено графіки функцій y = kx+b. Встановіть відповідність між графіками і знаками коефіцієнтів k та b.

1) k < 0, b < 0;

2) k < 0, b > 0;

3) k > 0, b > 0.

варіанти відповідей

1А 2Б 3В

1А 2В 3Б

1Б 2А 3В

1Б 2В 3Б

1В 2А 3Б

1В 2Б 3А

Запитання 8

Функцію задано формулою y = 3x2 - 5. Знайдіть у(-1).

варіанти відповідей

-8

-2

8

2

Запитання 9

Укажіть функцію, графік якої проходить через дві зображені на рисунку точки.

варіанти відповідей

4у - 3х =1

3у +4х = 3

3у - 4х = 3

3у + 4х = 1

у - 3х = 4

Запитання 10

Множиною значень функції у = f(х) є проміжок [-3; 3].

Знайти множину значень функції у = 2⋅f(х) – 5 

варіанти відповідей

[-3; 3]

[-11; 1]

[-1; 1]

[1; 1]

Запитання 11

Знайти множину значень функції у = -3sinх + 5

варіанти відповідей

[-1; 1]

[-2; 2]

[2; 8]

[3; 5]

Запитання 12

Графік функції у = ах2 - 3х - 7 проходить через точку В(2; - 1). Знайдіть значення а.

варіанти відповідей

3

1

-1

4

Запитання 13

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; - 5]

(-∞; 5)

(-∞; - 5)

(-∞; 5]

(-5; +∞)

[-5; +∞)

(5; +∞)

[5; +∞)

Запитання 14

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; - 6) ∪(-6; -5]

(-∞; 5)

(-∞; 5) ∪(5; 6) ∪ (6; +∞)

(5; 6) ∪ (6; +∞)

[5; 6) ∪ (6; +∞)

Запитання 15

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; 2) ∪(2; 5]

(-∞; 2)∪ (2; +∞)

(-∞; 2) ∪(2; 5) ∪ (5; +∞)

(-∞; 5) ∪ (5; +∞)

Запитання 16

Знайдіть область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; -3) ∪(5; +∞)

(-∞; -3]∪ (2; 5]

[-3; 2) ∪ [5; +∞)

(-∞; - 3) ∪ (5; +∞)

(-∞; - 3] ∪ [5; +∞)

[-3; 2] ∪ [5; +∞)

Запитання 17

Знайдіть малюнок, який відповідає графіку функції у= х-2

варіанти відповідей
Запитання 18

Який малюнок відповідає графіку функції у= sin(π + x),

де х∈[ -900; 900]

варіанти відповідей
Запитання 19

Дослідити на парність функцію f(x) = 4x7-2x3

варіанти відповідей

парна

непарна

ні парна, ні непарна

і парна, і непарна

Запитання 20

Дослідити на парність функцію f(x) = x2 - 3x4

варіанти відповідей

парна

непарна

ні парна, ні непарна

і парна, і непарна

Запитання 21

Дослідити на парність функцію f(x) = 2x3 - 5sinx

варіанти відповідей

парна

непарна

ні парна, ні непарна

і парна, і непарна

Запитання 22

Дослідити на парність функцію f(x) = tg2x + 3cosx

варіанти відповідей

парна

непарна

ні парна, ні непарна

і парна, і непарна

Запитання 23

Графік якої функції зображено на малюнку?

варіанти відповідей

y = x2 - 2

y = - x2 + 2

y = x2 - 4

y = 4 - x2

Запитання 24

На малюнку зображено графіки квадратичних функцій виду y = ax2+bx+c. Встановіть відповідність між графіками та знаками коефіцієнтів а і с.

1. a > 0, c > 0

2. a > 0, c < 0

3. a < 0, c > 0

варіанти відповідей

1A 2Б 3В

1А 2В 3Б

1Б 2А 3В

1Б 2В 3А

1В 2А 3Б

1В 2Б 3А

Запитання 25

На якому рисунку зображено ескіз графіка функції у = 5 / х?

варіанти відповідей
Запитання 26

Вкажіть ескіз графіка функції у = х3 -1

варіанти відповідей
Запитання 27

Вкажіть ескіз графіка функції у = (х-1)3

варіанти відповідей
Запитання 28

Знайдіть область значень функції

варіанти відповідей

[16; +∞)

[0; +∞)

[4; +∞)

[- 4; +∞)

(- ∞ ; +∞)

Запитання 29

Знайдіть нулі функції у = 9х - х2

варіанти відповідей

-3 і 0

0 і 3

0 і 9

-9 і 0

Запитання 30

Знайдіть нулі функції

варіанти відповідей

9

-3; 3

-9; 9

3

-3; 0; 3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест