функція. Властивості функції

Додано: 5 квітня 2021
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 36 разів
14 запитань
Запитання 1

Функція y = ax2 + bx + c, при a < 0, матиме графік з гілками направленими …

варіанти відповідей

вгору

вниз

Запитання 2

Знайти нулі функції у = х2 - 4

варіанти відповідей

- 2 ; 2

3; -3

0

Запитання 3

Знайдіть загальний вигляд первісних для функції f(x) = 6x + 7

варіанти відповідей

F(x) = x2/2 + 7x + C

F(x) = 3x2 + 7x + C

F(x) = 6x2 + 7x + C

F(x) = 3x2 + C

F(x) = 6x2 + C

Запитання 4

Обчислити

варіанти відповідей

60

-60

6

0

Запитання 5

Яка з точок належить графіку функції у = х + 6?

варіанти відповідей

А) (1;7);

Б) (7;1);

В) (- 1;5);

Г) (5;- 1).

Запитання 6

Для функції у = - х + 5 знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 9


варіанти відповідей

14

  

  - 4

5

4

Запитання 7

Знайти значення похідної функції у = 15 − х² в точці х₀=1

варіанти відповідей

−2

14

2

Запитання 8

Укажіть рівняння дотичної, проведеної до графіка функції у=f(x) у точці з абсцисою х₀ =1,

якщо f(x₀) =5, а f′(x₀) =2.

варіанти відповідей

у=5+2(х−1)

у=5+2(х+1)

у=2+2(х−1)

 у=2+5(х−1)

Запитання 9

Яка з функцій є прямою пропорційністю?

варіанти відповідей

у = 7х - 4

у = 5х

у = -4

Запитання 10

Графік якої функції проходить через точку (0;0)?

варіанти відповідей

у = 5х + 2

у = -1

у = -7х

Запитання 11

Яка лінія є графіком лінійної функції?

варіанти відповідей


Крива

пряма

коло

відрізок

Запитання 12

5, Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат: у= 49- 7х

варіанти відповідей

( 49;0) і ( 7;0)

(-7; 0) і ( 0; 49)

(0; 49) і ( 7;0)

(0; 49) і ( -7;0)

Запитання 13

Усі значення, яких набуває незалежна змінна - це...

варіанти відповідей

функція

аргумент

область визначення

область значень

Запитання 14

За малюнком знайдіть  f(-2)...

варіанти відповідей

2

1

5

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест