Функція, її властивості та графік

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 30 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайти нулі функції у = х² + 8х – 20 

варіанти відповідей

-20

-10

2

-10; 2

нулів не має

Запитання 2

Знайти область визначення функції у = (2х – 4)/ (3х+15) 

варіанти відповідей

(-∞; -5) і (-5; +∞)

(-∞; 2) і (2; +∞)

(-∞; -5) і (-5;2) і (2; +∞)

R

(-5; +∞)

Запитання 3

Знайти множину значень функції у = -2sinх + 5


варіанти відповідей

[-1; 1]

[2; 5]

[-5; -2]

[3; 7]

R

Запитання 4

Обчислити f(-2), якщо f(х) = х² –3х – 8

варіанти відповідей

-6

2

-28

-20

інша відповідь

Запитання 5

Яка з функцій є парною?


варіанти відповідей

у= х³ +4х

у = х² – 2х 

у = 5х² + IxI

у = cosx– 3sinx

у = х²tgx

Запитання 6

Знайти множину значень функції у = -х² + 4х – 5 


варіанти відповідей

(-∞; 1]

(-∞; -1]

[1; +∞)

(-∞; 2]

[-5; +∞)

Запитання 7

Знайти область визначення функції у = √х² – 3х – 4 

варіанти відповідей

(-∞; -1]

[4; +∞)

(-∞; -1) і (4; +∞)

[-1; 4]

(-∞; -1] і [4; +∞)

Запитання 8

Відомо, що f(х) – парна функція, g(х) – непарна функція,

f(-9) = -11, g(6) = -2. Обчислити 2 f(9) – 3 g(-6)

варіанти відповідей

-28

-16

28

16

неможливо обчислити

Запитання 9

Проміжком зростання функції у = (х – 3)² є:


варіанти відповідей

(-∞; 3]

(-∞; -3]

[-3; +∞)

[3; +∞)

проміжків зростання немає

Запитання 10

Якою є функція у = 2х³ + 4sinx?


варіанти відповідей

ні парною, ні непарною

парною

непарною

парною і непарною

визначити неможливо

Запитання 11

Областю значень функції у = f(х) є проміжок [-2; 2].

Знайти область значень функції у = 4 f(х) – 3 


варіанти відповідей

[-20; -4]

[-11; 5]

[-2; 2]

[-1; 5]

[-5; -1]

Запитання 12

Графік функції у = х³ розтягнули вздовж осі ординат вдвічі, зсунули ліворуч на 4 одиниці та відобразили симетрично відносно осі абсцис. Графік якої функції отримали в результаті цих перетворень?


варіанти відповідей

у = -2(х + 4)³

у = 2(х + 4)³

у = -2(х – 4)³

у = 2(-х )³ - 4

у = -(2х + 4)³

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест