25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Геометричні переміщення.

Додано: 14 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 321 раз
22 запитання
Запитання 1

Користуючись рисунком, укажіть трикутник, який симетричний трикутнику АВС, відносно осі ординат.

варіанти відповідей

SRT


MNL

FDK

 ABC

Запитання 2

При паралельному перенесенні точка О переходить у точку К. Укажіть, за рисунком, точку, в яку переходить точка А.

варіанти відповідей

C

 F

 K

 B

Запитання 3

Користуючись рисунком, укажіть пряму, яка відносно точки О симетрична прямій DК.

варіанти відповідей

BC

AC

 RT

LM

Запитання 4

Користуючись рисунком, укажіть пряму, яка відносно осі Оу  симетрична прямій ВС.

варіанти відповідей

KH

 AC

RT

DK

Запитання 5

Паралельне перенесення задано формулами: x’ = x – 5; y’ = y -1. В яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(–1; 3)?

варіанти відповідей

 А(6; 2)

А(4; 2)


А(-6; 2)

А(6; -2)

Запитання 6

Запишіть формули паралельного перенесення, при якому точка А переходить у точку А’, якщо А(2; -3), А'(-2; 5).

варіанти відповідей

 х' = х + 4; у' = у - 2

 х' = х - 4; у' = у +2

 х' = х; у' = у - 2

х' = х - 4; у' = у + 8

Запитання 7

Чи існує паралельне перенесення, при якому точка А(-3; 2) переходить в точку А'(4; -5), а точка В(7; -3) переходить в точку В'(14; -10)?

варіанти відповідей

Так

Ні

Визначити неможливо.

Запитання 8

Запишіть рівняння кола, у яке переходить коло ( х - 3 )² + ( у + 5 )²=16  при паралельному перенесенні, заданому формулами: x’ = x – 1, y’ = y - 3.


варіанти відповідей

(x - 4)² + (y + 2)² = 16

(x - 2)² + (y + 8)² = 16

(x - 4)² + (y + 10)² = 16

(x + 4)² + (y - 2)² = 16

Запитання 9

Стрілки годинника показують час 8 год 15 хв. Який час покаже годинник, якщо хвилинна стрілка здійснить поворот на 60°?

варіанти відповідей

 8 год 30 хв

 8 год 35 хв

 8 год 20 хв

 8 год 25 хв

Запитання 10

Точки А(–3; y) та В(x; −2) симетричні відносно осі ординат. Знайдіть x, y.

варіанти відповідей


х = −3 ; у = 2

х = 3 ; у = 2

 х = 3 ; у = −2

 х = −3 ; у = −2

Запитання 11

Скільки осей симетрії має квадрат?

варіанти відповідей

 дві

безкінечну кількість

неможливо визначити

чотири

Запитання 12

Серед точок А(–3; 2), В(–1; 3), С(3; 2), D(3; –2), F(–3; –2) укажіть пару точок, які симетричні відносно початку координат?

варіанти відповідей

А і С

А і D

А і F

 C і D

Запитання 13

Чи може під час переміщення промінь перейти в пряму?

варіанти відповідей

Так

Ні

Визначити неможливо

В окремих випадках

Запитання 14

Чи буде переміщенням перетворення фігури F1 в фігуру F2?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 15

При переміщенні рівнобедрений трикутник АВС з основою АВ перейшов у трикутник А’В’С’. Знайдіть величину кута ∠С’, якщо ∠А = 30°.

варіанти відповідей

30°

120°

60°


90°

Запитання 16

Яка з фігур не має вісі симетрії?

варіанти відповідей

ромб

відрізок

коло

прямокутна трапеція

Запитання 17

Відрізок А′В′ симетричний відрізку АВ з кінцями у точках А(-3; 2) і В(-4; -3) відносно початку координат. Знайдіть координати кінців А′В′.

варіанти відповідей

 А'(-3; 2) і В'(4; 3)

А(-3; 2) і В(4; 3)

А(3; -2) і В(-4; -3)

А(3; -2) і В(4; 3)

Запитання 18

Яка із фігур є симетричною відносно осі Оу ?

варіанти відповідей
Запитання 19

У рівнобедреному трикутнику АВС кут при основі АС має 50⁰. При якому повороті перейде точка А перейде в точку С ?

варіанти відповідей

При повороті навколо точки В на 50⁰ за годинниковою стрілкою.

При повороті навколо точки В на 50⁰ проти годинникової стрілки.

При повороті навколо точки В на 80⁰ за годинниковою стрілкою.

При повороті навколо точки В на 80⁰ проти годинникової стрілки.

Запитання 20

Користуючись рисунком, укажіть точку, в яку при повороті навколо точки О на 90⁰ за годинниковою стрілкою переходить точка A.

варіанти відповідей

S

H

D

F

Запитання 21

В яку точку при повороті навколо початку координат на 90⁰ проти годинникової стрілки перейде А( 2 ; 0 ) ?

варіанти відповідей

В( 0 ; - 2 )

В( 0 ; 2)

В( 1; 2)

В ( -2 ; 0 )

Запитання 22

у = х² переходить при паралельному перенесенні в у = (х - 2)² +1. Вказати координати вектора паралельного перенесення ?

варіанти відповідей

(-2; 1)

(2;1)

(-2; -1)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест