24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Симетрія відносно точки та прямої

11 запитань
Запитання 1

Внаслідок переміщення відрізок переходить у ...

варіанти відповідей

відрізок

пряму

промінь

відрізок, що дорівнює даному

Запитання 2

Вкажіть фігури, які мають центр симетрії?

варіанти відповідей

трикутник

квадрат

трапеція

коло

Запитання 3

Гострий кут у наслідок симетрії відносно точки переходить у ...

варіанти відповідей

тупий кут

промінь

кут, що дорівнює даному

розгорнутий кут

Запитання 4

При симетрії відносно початку координат точка А(−5; 2) переходить у точку В з координатами ...

варіанти відповідей

(5; 2)

(5; −2)

(−5; −2)

(−5; 2)

Запитання 5

При симетрії відносно осі ОХ точка А(7; −3) переходить у

точку А1 з координатами ...

варіанти відповідей

(7; −3)

(−7; −3)

(7; 3)

(−7; 3)

Запитання 6

При симетрії відносно осі ОУ точка А(1; −6) переходить у

точку А1 з координатами ...

варіанти відповідей

(−1; −6)

(1; −6)

(−1; 6)

(1; 6)

Запитання 7

Трикутник АВС, у якого ∠А = 400, ВС = 16 см, при симетрії відносно прямої переходить у трикутник А1B1C1, то ∠А1 і сторона B1C1 відповідно дорівнюють ...

варіанти відповідей

400; 8 см

400;16 см

200; 16 см

120; 16см

Запитання 8

Вкажіть рівняння кола, симетричного колу (х −2)2 + (у + 8)2 = 16 відносно початку координат.

варіанти відповідей

(х −2)2 + (у + 8)2 = 4

(х + 2)2 + (у + 8)2 = 16

(х + 2)2 + (у −8)2 = 4

(х + 2)2 + (у − 8)2 = 16

Запитання 9

Точка А1(0; 5) - образ точки А(−2; 7) отриманої при симетрії відносно точки

О(х; у). Вкажіть значення х та у.

варіанти відповідей

(-2;12)

(-1;1)

(-1;6)

(1;6)

Запитання 10

На рисунку пряма KL паралельна сторонам AD i BC прямокутника ABCD. Укажіть точку, симетричну точці D відносно точки О

варіанти відповідей

A

K

D

C

B

Запитання 11

На рисунку пряма KL паралельна сторонам AD i BC прямокутника ABCD. Укажіть точку, симетричну точці А відносно прямої KL.

варіанти відповідей

D

К

С

В

L

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест