Геометрія 11 клас. Підсумкова контрольна робота

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 2143 рази
24 запитання
Запитання 1

Скільки граней у 8-кутній призмі?

варіанти відповідей

16

9

8

10

Запитання 2

Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.

варіанти відповідей

18 см2

168 см2

56 см2

84 см2

Запитання 3

Знайти об'єм прямої призми, в основі якої лежить трикутник зі сторонами 2 см і 6 см і ккутом між ними, що становить 30, яккщо висота призми дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

30√3 см3

30 см3

15 см3

15√3 см3

Запитання 4

Ребро куба дорівнює 2 см.Чому дорівнює площа повної поверхні куба?

варіанти відповідей

 48 см2

  4 см2

  

 8 см2

  

  24 см2

  

Запитання 5

Якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 8 см, 9 см і 12 см, то його діагональ дорівнює: 

варіанти відповідей

12 см

17 см


20 см

 

 29 см

Запитання 6

Розгортка якого многогранника зображена на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 7

На якому з рисунків зображено многогранник?

варіанти відповідей
Запитання 8

Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...

варіанти відповідей

квадрат

ромб

прямокутник

трапеція

Запитання 9

В основі піраміди правильний трикутник , сторона якого 2 см. Висота - 3 см.

Знайдіть об'єм

варіанти відповідей

½√3

 ⅓√3


√3

3√3

Запитання 10

Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда,

якщо його лінійні виміри 2см, 3см, 6 см.

варіанти відповідей

72 см2

30 см2

36 см2

 60 см2

Запитання 11

Радіус кулі √15 см. Де розміщена точка А, якщо вона віддалена від центра кулі на відстані 5 см?

варіанти відповідей

Поза кулею

На сфері

Всередині кулі

Визначити неможливо

Запитання 12

Знайдіть об’єм кулі, радіус якої дорівнює 6 дм. 

варіанти відповідей

864π дм3

288π дм3

96π дм3

48π дм3

Запитання 13

Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 17 см, а радіус основи циліндра дорівнює 4 см. Знайдіть висоту циліндра.

варіанти відповідей

16 см

15 см

8 см

√273

Запитання 14

Висота циліндра відноситься до його радіуса як 3 : 2, а діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см. Знайдіть радіус циліндра.

варіанти відповідей

3 см

4 см

6 см

8 см

Запитання 15

Радіус основи конуса дорівнює 6 см і утворює кут 45° із твірною конуса. Знайдіть площу осьового перерізу конуса.

варіанти відповідей

72 см2

18√3 см2

18√2 см2

36 см2

Запитання 16

Твірна конуса дорівнює 6 см і утворює кут 60° з його висотою. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

3 см

3√3 см

3√2 см

4 см

Запитання 17

Хорда основи конуса дорівнює 10 см і стягує дугу 60°. Через цю хорду і вершину конуса проведено переріз. Знайдіть його площу, якщо висота конуса дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

52 см2

48 см2

50 см2

54 см2

Запитання 18

У кулі на відстані 6 см від центра проведено переріз, площа якого становить 25π /4 см2 . Знайдіть радіус кулі.

варіанти відповідей

3,5 см

4,5 см

√11/2 см

6,5 см

Запитання 19

Висота конуса дорівнює 4 см, а діаметр його основи - 12 см. Визначте площу перерізу, проведеного через вершину, якщо відстань від нього до центра основи конуса дорівнює 3 см.

варіанти відповідей

30√3 см

15 см

15√3 см

12 см

Запитання 20

У циліндрі паралельно до його осі проведено площину, яка перетинає основу по хорді, яку видно з центра цієї основи під кутом 120°. Діагональ утвореного перерізу дорівнює 3 см і утворює з площиною основи кут 30°. Знайдіть радіус основи циліндра.

варіанти відповідей

3 см

4 см

1,5 см

2,5 см

Запитання 21

Площа бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4, а площа основи — 2. Обчисліть кут (у градусах) між бічною гранню та основою

піраміди.

варіанти відповідей

600

300

900

1200

450

Запитання 22

У циліндр вписано кулю. Знайдіть відношення об’єму циліндра до об’єму кулі.

варіанти відповідей

3:2

3:4

2:1

6:1

4:3

Запитання 23

 Площа поверхні сфери дорівнює100πсм2. Знайдіть діаметр сфери.

варіанти відповідей

5см

50см

20см

25см

10см

Запитання 24

На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких дорівнює 4 см і 8 см. Визначте об’єм цього тіла.

варіанти відповідей

64см3

128см3

256см3

1024см3

144см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест