Гомологічні ряди вуглеводнів

Додано: 11 лютого 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
12 запитань
Запитання 1

До складу всіх органічних сполук входить:

варіанти відповідей

а) Магній;

б) Нітроген;

в) Карбон;

г) Кальцій.

Запитання 2

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) метан;

б) етан;

в) етилен;

г) пентан.

Запитання 3

Укажіть групу атомів, що є гомологічною різницею в ряду алканів:

варіанти відповідей

а) СН;

б) СН2;

в) СН3;

г) СН4.

Запитання 4

Молекула якого вуглеводню зображена на малюнку?

варіанти відповідей

а) метан;

б) етин;

в) етен;

г) бутен.

Запитання 5

Представник якого гомологічного ряду зображений на малюнку?

варіанти відповідей

а) насичені вуглеводні;

б) етиленові вуглеводні;

в) ацетиленові вуглеводні;

г) ароматичні вуглеводні.

Запитання 6

Яка загальна формула етиленових вуглеводнів?

варіанти відповідей

а) CnH2n;

б) CnH2n+2;

в) CnH2n–2;

г) CnH2n+1.

Запитання 7

Яка загальна формула ацетиленових вуглеводнів?

варіанти відповідей

а) CnH2n+1;

б) CnH2n+2;

в) CnH2n–2;

г) CnH2n–1.

Запитання 8

Чим ізомери відрізняються між собою?

варіанти відповідей

а) числом атомів Карбону;  

б) будовою; 

в) якісним і кількісним складом;

г) всі відповіді правильні.

Запитання 9

Чим гомологи відрізняються між собою?

варіанти відповідей

а) якісним і кількісним складом;

б) числом атомів Карбону;  

в) будовою; 

г) правильна відповідь відсутня.

Запитання 10

Представник якого гомологічного ряду зображений на малюнку?

варіанти відповідей

а) пропан;

б) бутан;

в) пентан;

г) гексан.

Запитання 11

Позначте назву вуглеводню зі структурною формулою ...

варіанти відповідей

а) 2,2,4,4,6-гексаметил-5-етилгептан;

б) 2,4,5-триетил-6-метилгептан;

в) 3,4-діетил-2,6,6-триметилгептан;

г) 4,5-діетил-2,2,6-триметилгептан. 

Запитання 12

Позначте назву насиченого радикала, що містить два атоми Карбону:

варіанти відповідей

а) метил;

б) етан;

в) етил;

г) пропил.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест