Графіки тригонометричних функцій

Додано: 19 грудня 2020
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 52 рази
7 запитань
Запитання 1

Знайти значення виразу:

sin(-30°) -2tg(-45°)-cоs(-60°)


варіанти відповідей

2

1

3

-2

Запитання 2

Побудувати графік функції у=cos2х та записати нулі функції та проміжки зростання.

 

варіанти відповідей

 х=π∕4+π∕2⋅k; х∊(−π∕2+πk;πk)

 х=π∕4+πk; х∊(−π∕2+2πk;2πk)

 х=π∕4+π∕2⋅k; х∊(−π∕2+2πk)

 х=π∕2+πk; х∊(−π+2πk;2πk)

Запитання 3

Укажіть головний період функції: у= 2sin(4t+π/3)


  варіанти відповідей

 Т= 2π

  Т= π

  Т= π/2

  Т= π/4

Запитання 4

Укажіть парну функцію:

А.f(x)=3+cosx;

B.f(x)=xsinx

C.f(x)=xcosx

D.f(x)=x3-sinx


 

 


 

варіанти відповідей

 А і В

 А і С

  В і Д

 С і Д

Запитання 5

Знайти область визначення функції y=9сtg (x/6) 

  

варіанти відповідей

 (-∞;+∞)

   [ - 9;9]

  (-3π+6πk;3π+6πk), k∊Z

(6πk;6π+6πk), k∊Z

Запитання 6

Встановити відповідність між функцією, заданою формулою(1-4) та її властивістю(А-Д)

1.у=sin 7x А. Множиною значень є проміжок [ -1;1]

2.у=7cos x Б. Функція зростає на поміжку (-∞;+∞)

3.у= tg 7x В. Функція відємна на проміжку (-π/2;0)

4.у=7 ctg x Г. Функція парна

Д.Найменший додатний період Т =π/7   

    

варіанти відповідей

1-В,2-А,3-Д,4-Б

1-А,2-Г,3-Д,4-В

1-Б,2-А,3-Д,4-В

1-Г,2-А,3-В,4-Д

Запитання 7

Задано функцію f(x) =13 - 3cosx

Знайти найбільше значення функції f(x).

Знайти найменше значення функції y=4 / f(x).

варіанти відповідей

3 та ⅛

26 та ¼

26 та ⅜

16 та ¼

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест