Густина речовини

При виконанні тестових завдань скористайтеся таблицею густин деяких речовин.

Додано: 10 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
Копія з тесту: Густина речовини
13 запитань
Запитання 1

Виберіть формулу для обчислення густини речовини:

варіанти відповідей

ρ=V/m

ρ=m⋅V

ρ=1/V

ρ=m/V

Запитання 2

Одиницею вимірювання густини речовини в Міжнародній системі одиниць (SI) є:

варіанти відповідей

г/см3

г/м3

кг/м3

кг/см3

Запитання 3

Є два циліндри однакового об'єму: алюмінієвий і мідний. Який із них має більшу масу? Густина алюмінію 2700 кг/м3, густина міді 8900 кг/м3

варіанти відповідей

мідний

алюмінієвий

однакова

визначити неможливо

Запитання 4

Густина речовини – це фізична величина, яка дорівнює ...

варіанти відповідей

добутку маси тіла на його об'єм

 відношенню об’єму тіла до його маси

 відношенню маси тіла до його об'єму

Запитання 5

На терезах врівноважили брусок зі свинцю та заліза. Де який? Густина свинцю 11300 кг/м3, густина заліза 7800 кг/м3

варіанти відповідей

1- свинець, 2- залізо

1 - залізо, 2 - свинець

Відповісти неможливо


Запитання 6

Як обчислити масу речовини, знаючи густину та об'єм?

варіанти відповідей

m=ρ*V

m=ρ/V

m=V/ρ

Запитання 7

Прилад для вимірювання маси - це ...

варіанти відповідей

термометр

терези

динамометр

лінійка

ареометр

Запитання 8

Одиницею маси в СІ є

варіанти відповідей

грам

міліграм

тонна

центнер

кілограм

Запитання 9

Перевести в одиниці СІ: 0,4 тон =

варіанти відповідей

0,4 кг

4 кг

40 кг

400 кг

Запитання 10

Які прилади потрібно взяти, щоб визначити густину картоплини?

варіанти відповідей

мензурка з водою

лінійка

терези

термометр

спідометр

ареометр

Запитання 11

Чи залежить густина речовини від температури

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Який об'єм каменя?

варіанти відповідей

30 см3

40 см3

80 см3

неможливо визначити

Запитання 13

Густина речовини з якої виготовлено прикрасу 2,5 г/см3 . З якої речовини виготовлена прикраса? (Скористайтеся таблицею густин у вашому підручнику)

варіанти відповідей

Золото

Скло

Срібло

Латунь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест