Хімічні реакції

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 2834 рази
20 запитань
Запитання 1

До якого типу хімічних реакцій належить реакція 3Н2+2N2=2NH3:

варіанти відповідей

заміщення

розкладу

сполучення

обміну

Запитання 2

Чому дорівнює сума коефіцієнтів у рівнянні Al2O3+H2 = H2O+Al:

варіанти відповідей

3

5

8

9

Запитання 3

Ступінь окиснення Нітрогену в сполуці Ca(NO3)2:

варіанти відповідей

3-

2+

4+

5+

Запитання 4

Реакція заміщення:

варіанти відповідей

2HgO=2Hg+O2

C+O2=CO2 

CaO+2HCl=CaCl2+H2O

2Na+2H2O=2NaOH+H2

Запитання 5

Ознаки необоротності реакції:

варіанти відповідей

виділення газу   

утворення осаду

виділення теплоти  

утворення води

Запитання 6

Та реакція є оборотною

варіанти відповідей

яка відбувається з виділенням теплоти   

яка відбувається в двох взаємно протилежних напрямках

в якій присутній каталізатор

яка протікає, поки не вичерпається хоча б одна з реагуючих речовин  

Запитання 7

Чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції:

 

варіанти відповідей

температура   

каталізатор

колір

площа поверхні контакту реагуючих речовин 

Запитання 8

Що називається хімічною реакцією:

варіанти відповідей

це схематичний запис хімічних перетворень 

це якісні зміни, яких зазнають речовини в процесі хімічних перетворень 

це явище, при якому змінюється агрегатний стан речовин

це явище, при якому відбувається перетворення речовин

Запитання 9

Відновлення це:

варіанти відповідей

процес віддачі електронів

взаємодія з киснем

процес приєднання електронів

взаємодія з воднем

Запитання 10

Які атоми не можуть бути відновниками:

   

варіанти відповідей

з найнижчим ступенем окиснення

з проміжним ступенем окиснення

з найвищим ступенем окиснення

з проміжним і найвищим ступенем  окиснення     

                                                                       

Запитання 11

Які атоми не можуть бути окисниками:

         

варіанти відповідей

з найнижчим ступенем окиснення

з проміжним і найнижчим ступенем окиснення            

з найвищим ступенем окиснення 

з проміжним і найвищим ступенем окиснення 

Запитання 12

За якою класифікацією розрізняють 4 типи хімічних реакцій:

           

варіанти відповідей

за тепловим ефектом

за наявністю каталізатора

за оборотністю процесу

за кількістю і складом вихідних і утворених    речовин

Запитання 13

Визначте ступінь окиснення Мангану в сполуці K2MnO4 :

варіанти відповідей

6+

5+

7+

3+

Запитання 14

Правильні твердження стосовно типів хімічних реакцій:

варіанти відповідей

HCl + NaOH → NaCl + H2O реакція заміщення

CuO + H2 → Cu + H2O реакція сполучення

2Ca + O2 →2CaO реакція обміну

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 реакція розкладу.

Запитання 15

Укажіть усі правильні твердження стосовно рівноваги системи Н2О(газ) + СО2(газ) ↔ Н2СО3(р).

варіанти відповідей

рівновага зміщується при збільшенні концентрації води

рівновага зміщується вліво при зменшенні концентрації води

рівновага зміщується вправо при збільшенні концентрації вуглекислого газу

рівновага зміщується при підвищенні тиску.

Запитання 16

Укажіть всі правильні твердження:

варіанти відповідей

реакції, що супроводжуються виділенням енергії - екзотермічні

реакції, що супроводжуються поглинанням енергії - ендотермічні

якщо ΔН реакції від’ємна, реакція ендотермічні

якщо ΔН реакції додатна, реакція екзотермічна.

Запитання 17

Від чого залежить швидкість хімічних реакцій? Укажіть усі правильні твердження:

варіанти відповідей

швидкість хімічних реакцій залежить від різних зовнішніх умов

швидкість хімічних реакцій залежить тільки від концентрації реагентів

швидкість хімічних реакцій залежить від тиску, температури та наявності каталізаторів

швидкість хімічних реакцій залежить від температури

Запитання 18

Укажіть усі правильні твердження стосовно реакцій обміну:

варіанти відповідей

при реакціях обміну число вихідних речовин більше від числа продуктів реакції

при реакціях обміну число вихідних речовин менше від числа продуктів реакції

при реакціях обміну число реагентів не змінюється

реакції обміну можливі тільки між складними речовинами

Запитання 19

До яких типів належить реакція, рівняння якої

2SO2 + O2↔2SO3 + ℚ

варіанти відповідей

необоротна

екзотермічна

окисно-відновна

заміщення

оборотна

Запитання 20

Для системи N2 + 3H2 ↔2NH3 +ℚ виберіть умови зміщення рівноваги у бік утворення амоніаку:

варіанти відповідей

підвищення температури

підвищення тиску

зменшення концентрації амоніаку

збільшення концентрації амоніаку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест