Хімічні властивості середніх солей

Додано: 5 квітня 2022
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 337 разів
12 запитань
Запитання 1

З яким із перелічених металів може реагувати ZnCl2 ?

варіанти відповідей

Fe

Mg

 Cu

Sn

Запитання 2

Вкажіть, до якого типу належить реакція між металом і сіллю.

варіанти відповідей

обміну

 сполучення

 заміщення

розкладу

Запитання 3

Під час взаємодії розчину натрій сульфату з розчином барій хлориду утворився осад. Укажіть його формулу?

варіанти відповідей

BaSO4

BaS

ВаСІ

BaH2

Запитання 4

Які речовини утворюються при взаємодії:

Ba(OH)2 + Na2SO4 = ? + ?

варіанти відповідей

BaSO4 + 2NaOH

BaSO4 + Na(OH)2

 BaS + NaOH

 BaSO4 + Na

Запитання 5

Ферум(ІІ) сульфат реагуватиме з основою:варіанти відповідей

Cu(OH)2

Mg(OH)2

KOH

Al(OH)3

Запитання 6

Солі реагують з металами з утворенням продуктів:варіанти відповідей

нова сіль та метал

основа та сіль

сіль та сіль

сіль та кислота


Запитання 7

Вкажіть ряд, у якому записані лише формули солей

варіанти відповідей

NaCl, HCl, NaBr, CaS

LiCl, CaCO3, NаCl, KBr

CaO, H2S, NaOH, Lі2O

HBr, CO, SO2, CO2

Запитання 8

Солі- це ...

варіанти відповідей

сполуки, до складу яких атоми металічних елементів та кислотні залишки

сполуки, які складаються з двох хімічних елементів

сполуки, які представлені неметалом та аніони кислотних залишків

Запитання 9

Молекулярна формула магній ортофосфату?

варіанти відповідей

Mg3(PO3)2

Mg3(PO4)2

Mg2(PO4)3

Mg(PO3)2

Запитання 10

Оберіть назви солей формули яких CaCO3, Al2(SO4)3, ZnCl2, Na2S, K3PO4

варіанти відповідей

кальцій карбонат, алюміній сульфід, цинк хлорид, натрій сульфат, калій ортофосфат

кальцій карбонат, алюміній сульфат, цинк хлорид, натрій сульфід, калій ортофосфат

калій карбонат, алюміній сульфат, цинк хлорид, натрій сульфіт, калій ортофосфат

Запитання 11

Визначте, яка сіль названа неправильно:

варіанти відповідей

ZnS - цинк сульфід

FeCl2 - ферум (ІІ) хлорид

Fe(NO3)3 - ферум (ІІІ) нітрат

 Na2SO3 - натрій сульфат

Запитання 12

При взаємодії Na3PO4 + H2SO4 = утворюється

варіанти відповідей

Сульфатна кислота та натрій сульфат

Ортофосфатна кислота та натрй сульфат

Реакція не відбувається

Натрій сульфіт та ортофосфорна кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест