Хімічні зв'язки

Додано: 8 листопада 2021
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 506 разів
16 запитань
Запитання 1

Яка сполука має йонний зв'язок?

варіанти відповідей

NaF

CH4

CO2

Н2

Запитання 2

Ковалентний зв'язок наявний у всіх речовин ряду:

варіанти відповідей

СН4, Н2, СО2

Ва, Н2О, РН3

NaBr, C, ZnO

P SO3, Al

Запитання 3

Найбільш полярними є ковалентні зв'язки між атомами

варіанти відповідей

Н-Сl, H-S

H2, Cl2

H-С, H-В

Cl-Cl, H-Br

Запитання 4

Скільки спільних електронних пар між атомами Хлору в молекулі Cl2

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Укажіть ряд формул, де містяться тільки сполуки з ковалентним неполярним зв`язком

варіанти відповідей

NCl3, CH4, KBr

CaO, NaCl, N2

HCl, NH3, H2S

F2, O2, S8

Запитання 6

Назвіть тип зв'язку, що утворюється між атомами з такими електронними формулами 1s1 та 1s22s22p4:

варіанти відповідей

ковалентний полярний

ковалентний неполярний

йонний

металічний

Запитання 7

Найбільш електронегативним елементом у даному переліку є:

варіанти відповідей

С

Сl

S

N

Запитання 8

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильне:

1. Йонний зв'язок виникає внаслідок притягання протилежно заряджених йонів.

2. Йонний зв'язок виникає внаслідок утворення спільних електронних пар.

3. Йонний зв'язок утворюється між неметалічними елементами.

варіанти відповідей

немає правильного твердження

правильне лише друге твердження

правильне лише перше твердження

правильні всі твердження

Запитання 9

Укажіть заряд, якого набуде атом Калію, якщо він віддасть свої електрони останнього енергетичного рівня?

варіанти відповідей

-1

-2

+1

+2

Запитання 10

У періодах зі збільшенням порядкового номера

варіанти відповідей

посилюються металічні властивості

посилюються основні сполук властивості

зростає відносна електронегативність

спадає відносна електронегативність

Запитання 11

Атом Сульфуру, перетворюючись на аніон, прагне добудувати зовнішній електронний шар до ...

варіанти відповідей

шести електронів

десяти електронів

восьми електронів

дванадцяти електронів

Запитання 12

Укажіть тип хімічного зв'язку в речовині, формула якої SO2:

варіанти відповідей

йонний

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

водневий

Запитання 13

Проаналізуйте твердження і вкажіть правильне:

1. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок утворення спільних електронних пар.

2. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок притягання протилежно заряджених йонів.

3. Ковалентний зв'язок виникає внаслідок перекривання електронних орбіталей

варіанти відповідей

правильне перше та друге твердження

правильне лише друге твердження

правильне перше та третє твердження

всі твердження правильні

Запитання 14

Які сили утримують катіони та аніони при утворенні зв'язку

варіанти відповідей

усуспільнені електрони

електростатичне притягання

немає жодних сил

слабкі сили міжмолекулярної взаємодії

Запитання 15

Що можна сказати про електронну конфігурацію даного елемента

варіанти відповідей

відповідає активному металу

відповідає пасивному металу

відповідає елементу, що не утворює звязків

відповідає катіону

Запитання 16

Атоми і утворені ними йони відрізняються

варіанти відповідей

радіусами

числом протонів

числом електронів

масою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест