Хімічний зв'язок

Додано: 25 листопада 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 186 разів
12 запитань
Запитання 1

Ковалентний полярний зв’язок — це зв’язок: 

варіанти відповідей

між атомами з однаковими значеннями електронегативності 

між атомами, які незначною мірою відрізняються значеннями електронегативності

між атомами, які дуже відрізняються значеннями електронегативності 

Запитання 2

Властивість атома елемента притягувати до себе електрони називається

варіанти відповідей

електронегативність

збудливість

магнетизм

Запитання 3

Число спільних електронних пар у молекулі, елуктронна формула якої -

варіанти відповідей

2

4

3

8

Запитання 4

Зв’язок, що утворюється за рахунок спільних електронних пар називається

варіанти відповідей

йонним

ковалентним

водневим

металічним

Запитання 5

Позитивно заряджені йони називають

варіанти відповідей

електронами

йонами

катіонами

аніонами

Запитання 6

Укажіть пару елементів, які утворюють сполуку з йонним зв′язком:

варіанти відповідей

S, O

K, N

P, Cl

C, O

Запитання 7

Укажіть усі сполуки з ковалентним полярним зв′язком

варіанти відповідей

NaCl

CH4

P2O5

O2

H2S

K3N

B2O3

Запитання 8

Який елемент має найменшу електронегативність

варіанти відповідей

F

C

H

Fr

Запитання 9

Укажіть речовини з йонним зв′язком 

варіанти відповідей

Na2S


 NaOH

CaO

SO2

H2S

BaCl2

Запитання 10

Якого типу хімічного зв′язку  НЕ існує?

варіанти відповідей

ковалентний полярний

металічний

ковалентний неполярний

йонний полярний

Запитання 11

Між амомами з порядковими номерами 6 та 17 виникає

варіанти відповідей

ковалентний неполярний зв′язок

ковалентний полярний зв′язок

йонний зв′язок

металічний зв′язок

Запитання 12

Вкажіть формули речовин з ковалентним неполярним зв’язком

варіанти відповідей

SO2

AlBr3

O3

H2

 Cl2

P4

HCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест