Складання формул. Валентність

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 279 разів
23 запитання
Запитання 1

Вкажіть формули простих речовин.

варіанти відповідей

Р2О5

N2

P4

SO3

Запитання 2

Молекула речовини містить два атома Гідрогену, один атом Сульфуру і чотири атома Оксигену. Яка з наведених формул складена правильно?

варіанти відповідей

2HSO4

(H2S)4O

H2SO4

2H1S4O

Запитання 3

Вкажіть кількість атомів кожного елемента, що входять до складу трьох молекул амоніаку (3NH3).

варіанти відповідей

Три атоми Нітрогену та шість атомів Гідрогену.

Три атоми Нітрогену та дев'ять атомів Гідрогену.

Один атом Нітрогену та шість атомів Гідрогену.

Один атом Нітрогену та три атоми Гідрогену.

Запитання 4

Цифра перед хімічною фор­мулою, яка позначає кількість окремих атомів, молекул, нази­вається 

варіанти відповідей

індексом

коефіцієнтом

атомом

вектором

Запитання 5

Вказати валентність Феруму у даній сполуці: Fe2O3

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 6

Укажіть валентності, які проявляють Гідроген і Цинк у сполуках відповідно

варіанти відповідей

І, І

ІІ, І

І, ІІ

ІІ, ІІ

Запитання 7

Виберіть символи хімічних елементів, які проявляють сталу валентність

А - O

Б - S

В - Mn

Г - H

Д - Na

варіанти відповідей

а, б, в

б, г, д

а, г, д

б, в, д

Запитання 8

Укажіть рядок елементів, які проявляють постійну валентність

варіанти відповідей

Cu, O, H, Fe

Na, O, H, S

Si, N, F, Ca

Ca, H, F, O

Запитання 9

Валентність - це властивість атома...

варіанти відповідей

сполучатись з певним числом інших атомів

взаємодіяти з іншими атомами

заміщувати інші атоми у складних сполуках

Запитання 10

Валентність Нітрогену в NO2 дорівнює

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 11

Валентність Сульфуру в Li2S дорівнює

варіанти відповідей

IV

III

II

I

Запитання 12

Валентність Хлору в Cl2O7 дорівнює

варіанти відповідей

ІІІ

І

VІІ

V

Запитання 13

В яких формулах допущені помилки

варіанти відповідей

КО

CaO

P2O5

SiO3

CCl4

CaH

Запитання 14

Вкажіть формули складних речовин.

варіанти відповідей

СН4

О3

S8

Na2CO3

Запитання 15

Вкажіть кількість атомів кожного елемента, що входять до складу трьох молекул амоніаку (3NH3).

варіанти відповідей

Три атоми Нітрогену та шість атомів Гідрогену.

Три атоми Нітрогену та дев'ять атомів Гідрогену.

Один атом Нітрогену та шість атомів Гідрогену.

Один атом Нітрогену та три атоми Гідрогену.

Запитання 16

Відносна молекулярна маса води

варіанти відповідей

16

17

18

2

Запитання 17

Відносна молекулярна маса кухонної солі, що має хімічну формулу NaCl

варіанти відповідей

58

58,5

28

57

Запитання 18

У якому оксиді масова частка Оксигену є найбільшою?

варіанти відповідей

NO2

N2O

NO

N2O5

Запитання 19

У якому рядку допущена помилка при обчисленні відносної молекулярної маси

варіанти відповідей

Mr(BaSO4)= 137+ 32+ 16⋅4=233

Mr(BaCl2)= 137+ 35,5⋅2=208

Mr(Ca3(PO4)2= 40⋅3+ (30+16⋅4)⋅2=307

Mr(NaNO3)= 23+14+ 16⋅3=85

Запитання 20

Складіть формулу натрій оксиду, до складу якого входять атоми Натрію та Оксигену. У формулі цієї сполуки сума індексів біля елементів становить

варіанти відповідей

2

5

4

3

Запитання 21

Позначте елемент, що виявляє змінну валентність

варіанти відповідей

O

N

Mg

Al

Запитання 22

Обчисліть масові частки елементів у сполуці NH3 та оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

N- 17,6%; H- 82,4%

N- 82,4%; H- 17,6%

N- 52,2%; H- 47,8%

N- 12%; H- 88%

Запитання 23

Розрахуйте відносну молекулярну масу Mg3PO4 та оберіть правильну відповідь:

варіанти відповідей

71

166

167

238

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест