Хімія

Додано: 24 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
25 запитань
Запитання 1

Ферменти є:

варіанти відповідей

Білками

Низькомолекулярними сполуками

Полінуклеотидами

Полісахаридами

Ліпопротеїнами

Запитання 2

Коферментом є:

варіанти відповідей

Пролін

Урацил

Аденін

Вітамин Р

Гем

Запитання 3

До складу коферментів можуть

входити:

варіанти відповідей

Піруват

Галогени

Цитрат

Пролін

Вітаміни

Запитання 4

До складу кофермента НАД входить вітамін:

варіанти відповідей

С

РР

В6

Р

В2

Запитання 5

До складу ФАД входить вітамін:

варіанти відповідей

В1

Біотин

 

В6

В12

В2

Запитання 6

Молекули всіх ферментів:

варіанти відповідей

Мають четвертинну структуру

Містять простетичну групу

Мають аллостеричний центр 

Є металопротеїнами

Мають активний центр

Запитання 7

Ферменти 2 класу трансферази

каталізують реакції:

варіанти відповідей

Окислювально-відновні 

Гідролізу

Транспорту визначених груп

Синтезу нових сполук

Ізомерізації

Запитання 8

Розрив зв’язку не гідролітичним

 шляхом каталізують: 

варіанти відповідей

Ліази

Лігази

Гідролази

Оксидоредуктази

Мають однакову молекулярну вагу

Запитання 9

Ферменти 6 класу лігази каталізують реакції:

варіанти відповідей

Гідролізу

Транспорту визначених груп

Окислювально-відновні

Ізомерізації

Синтезу нових сполук

Запитання 10

Назвіть ферменти, що локалізовані у лізосомах:

варіанти відповідей

Ферменти синтезу сечовини 

Ферменти синтезу жирних кислот

Ферменти синтезу глікогену

Гідролази

Ферменти синтезу білка

Запитання 11

Ферменти, які беруть участь у синтезі нуклеїнових кислот знаходяться у:

варіанти відповідей

Цитозолі

Мітохондріях

Рибосомах

Ядрі

Запитання 12

Яка структура фермента не

порушується при його денатурації:

варіанти відповідей

Первинна

Вторинна

Третинна

Четвертинна

Запитання 13

Субстратом для визначення

α-амілази слини є:

варіанти відповідей

Крохмаль

Лактоза

Мальтоза

Галактоза

Сахароза

Запитання 14

Після 10-ти хвилинной інкубації крохмалю зі слиною реакційна суміш дає жовте забарвлення з йодом і позитивну реакцію Фелінга. Це обумовлено наявністю:

варіанти відповідей

Амілодекстринів

Мальтози і глюкози

Еритродекстринів

Сахарози

Ахродекстринів

Запитання 15

Поліферментний комплекс:

варіанти відповідей

Складний фермент з четвертинною структурою

Структурно організований комплекс ферментів, які каталізують різні реакції одного біохімічного процесу

Група ферментів, локалізованих в певних клітинних органелах

Комплекс ферментів, що належать до одного класу

Запитання 16

Ізоферменти

варіанти відповідей

Мають однаковий заряд

Каталізують різні реакції

Мають третинну структуру

Каталізують однакову хімічну реакцію

Мають однакову молекулярну вагу

Запитання 17

Яка загальна риса характерна для ізоферментів одного фермента:

варіанти відповідей

Мають однакову молекулярну масу 

Мають однаковий заряд

Каталізують однакову хімічну реакцію

Мають однакову електрофоретичну рухомість

Запитання 18

З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментів лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість докаже, що вилучили ізоферменти одного того ж самого ферменту:

варіанти відповідей

Однакова молекулярна маса

Каталізують однакову реакцію

Однакові фізико-хімічні властивості

Однакова тканева локалізація

Однакова електрофоретична рухомість

Запитання 19

ЛДГ1має набір субодиниць:

варіанти відповідей

НННН

ННММ

НМММ

ММММ

НННМ

Запитання 20

Підвищена активність ЛДГ є характерною для хвороб серця, печінки, нирок. Яке додаткове дослідження потрібно провести:

варіанти відповідей

Визначення активності трансаміназ 

Визначення цукру крові

Визначення ізоферментів ЛДГ

визначення концентрації кетонових тіл

Визначення концентрації холестерину

Запитання 21

У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1. В якому органі ймовірний розвиток патологічного процесу:

варіанти відповідей

Скелетні м’язи

Нирки

Печінка

Серце

Підшлункова залоза

Запитання 22

У хворого інфаркт міокарду. Активність якого ізоферменту ЛДГ буде значно підвищена в сироватці крові хворого в перші два дні:

варіанти відповідей

ЛДГ4

ЛДГ5

ЛДГ3

ЛДГ1

ЛДГ2

Запитання 23

Аналіз крові хворого показав значне підвищення активності МВ ізофермента креатинфосфокінази і ЛДГ1. З якою патологією це пов’язано:

варіанти відповідей

Гепатит

Холецистит

Панкреатит

Інфаркт міокарда

Ревматизм

Запитання 24

Із сироватки крові людини віділили п'ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази та вивчили їх властивості. Яка властивість вказує на те, що виділено ізоферментні форми одного і того ж ферменту?

варіанти відповідей

Однакова тканинна локалізація

Однакова молекулярна маса

Однакові фізико-хімічні властивості

Каталізують одну і ту ж реакцію

Однакова електрофоретична рухливість

Запитання 25

У лікарню доставлений хворий з отруєнням інсектицидом – ротеня-ном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною? 

варіанти відповідей

Сукцинат - коензим Q редуктаза 

Коензим Q – цитохром с редуктаза  

Цитохром с оксидаза  

НАДН – коензим Q редуктаза

АТФ-синтетаза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест