25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Хвильова і квантова оптика. Контрольна робота

Додано: 14 червня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
17 запитань
Запитання 1

Хвильові властивості світла виявляються при...

варіанти відповідей

проходженні світла через дифракційну гратку

поглинанні світла атомом

випромінюванні світла

 фотоефекті

Запитання 2

Корпускулярні властивості світла проявляються при...


варіанти відповідей

дифракції світла

інтерференції світла

фотоефекті

розкладанні світла в спектр за допомогою призми

Запитання 3

На якому з наведених рисунків правильно зазначено всі три кути: кут падіння α, кут відбивання β і кут заломлення γ?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Від чого на небі після дощу буває видно веселку?

варіанти відповідей

Веселки на небі не буває, це оптичний обман зору

Разом із парами води у хмари в результаті конвекції потрапляють дрібні забарвлені частинки

Проходячи крізь краплини води, біле світло забарвлюється в різні кольори

У краплинах води в результаті різного заломлення біле світло ділиться на складові різного кольору

Запитання 5

Коли пучок світла проходить через призму, його розкладання в спектр пояснюється тим, що світло складається з набору електромагнітних хвиль різної довжини, які, потрапляючи в призму ...

варіанти відповідей

рухаються з різною швидкістю

мають однакову частоту

поглинаються різною мірою

мають однакову довжину

Запитання 6

Промінь падає на дзеркальну поверхню і відбивається. Кут падіння 400. Чому дорівнює кут відбивання ?

варіанти відповідей

800

400

200

100

Запитання 7

Промінь падає на межу поділу середовищ повітря - рідина під кутом 450 і заломлюється під кутом 300. Яким є показник заломлення рідини ?

варіанти відповідей

0,71

1

1,4

2,8

Запитання 8

Фотоефект – це явище взаємодії світла з речовиною, у результаті якої відбувається…

варіанти відповідей

поглинання α-частинок

випускання рентгенівського випромінювання

випускання електронів

поглинання електронів

Запитання 9

Одна з двох цинкових пластин має позитивний заряд, друга – негативний. У разі освітлення ультрафіолетовим випромінюванням…

варіанти відповідей

обидві пластини розрядяться одночасно

швидше розрядиться негативно заряджена пластина

швидше розрядиться позитивно заряджена пластина

заряд негативно зарядженої частини збільшиться

Запитання 10

Поверхню тіла із роботою виходу електронів А освітлює монохроматичне світло частотою ν . Що визначають різницею hν –  ?

варіанти відповідей

Максимальну швидкість руху фотоелектронів

Середню кінетичну енергію фотоелектронів

Максимальну кінетичну енергію фотоелектронів

Червону межу фотоефекту

Запитання 11

Різниця ходу двох монохроматичних хвиль для певної точки простору дорівнює 1,5 мкм. Визначте, чи виконується умова максимуму або мінімуму для червоного світла λ=750 нм.

варіанти відповідей

 виконується умова мінімуму

виконується умова максимуму

 виконуються обидві умови

визначити неможливо

 не виконується жодна умова

Запитання 12

Визначте червону межу фотоефекту λmax для Цинку (Авих = 4,2 еВ)

варіанти відповідей

300 нм

600 нм 

 780 нм 

960 нм

Запитання 13

Знайдіть роботу виходу електронів з металу, якщо під дією фотонів з енергією 6,4 · 10–19 Дж з поверхні металу вилітають електрони з кінетичною енергією 1,5 еВ.


варіанти відповідей

2,5 еВ

4 еВ

6 еВ

5,5 еВ

Запитання 14

Дифракційна ґратка, у яких 100 штрихів на кожний міліметр, освітлюється світлом довжиною хвилі 500 нм. Визначте відстань між максимумами нульового й першого порядку на екрані, що віддалений від ґратки на 3 м.

варіанти відповідей

10 см

8 см

12 см

15 см

Запитання 15

Червона межа фотоефекту для срібла дорівнює 0,26 мкм. Визначте роботу виходу електронів зі срібла.

варіанти відповідей

4,65 ∙ 10–9 Дж

6,37 ∙ 10–19 Дж

7,65 ∙ 10–19 Дж

 7,37 ∙ 10–19 Дж

Запитання 16

На металеву пластину падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,42 мкм. Фотострум припиняється, коли гальмівна напруга становить 0,95 В. Визначте роботу виходу електронів із поверхні пластини. Відповідь наведіть в електрон-вольтах.

варіанти відповідей

3,2⋅10-19 еВ

2 еВ

 2⋅10-19 еВ

1,2 еВ

Запитання 17

Енергія фотона, яка відповідає червоній межі фотоефекту, для Калію дорівнює 7,2⋅10-19. Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо на метал падає світло, енергія фотоннів якого дорівнює 10-18 Дж.

варіанти відповідей

1,72⋅10-18 Дж

2,8⋅10-19 Дж

7,2⋅10-19 Дж

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест