Атомна і ядерна фізика. Контрольна робота

Додано: 14 червня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 86 разів
18 запитань
Запитання 1

Хто запопонував ядерну модель атома ?

варіанти відповідей

Томсон

Бор

Беккерель

Резерфорд

Запитання 2

У атомі ядра цинку 30 протонів і 35 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі ?

варіанти відповідей

5

30

35

65

Запитання 3

У ядрі атома хімічного елемента 10 протонів і 11 нейтронів. Що це за елемент ?

варіанти відповідей

Неон

Натрій

Рутеній

Скандій

Запитання 4

Укажіть правильне продовження речення: Відповідно до теорії Бора, атом випромінює світло при…


варіанти відповідей

переході його зі збудженого стану в основний

переході його з основного стану в збуджений

переході електронів на більш високий енергетичний рівень

радіоактивному розпаді

Запитання 5

Лінійчастий спектр випромінює речовина у…


варіанти відповідей

газоподібному молекулярному стані

газоподібному атомарному стані

твердому стані

будь-якому агрегатному стані

Запитання 6

Які частинки спричиняють поділ ядер урану?

варіанти відповідей

електрони

протони

нейтрони

альфа-частинки

Запитання 7

Атомне ядро складається…


варіанти відповідей

а) з протонів і нейтронів

б) з протонів і електронів

в) з нейтронів

Запитання 8

Яке з трьох видів випромінювання α, β- чи γ-випромінювання має найбільшу проникну здатність?

варіанти відповідей

а) γ-промені

б) β-промені

в) α-промені

Запитання 9

Хто з учених вперше відкрив явище природної радіоактивності?


варіанти відповідей

а) П.Кюрі та М.Складовська;

б) А. Беккерель;

в) Е. Резерфорд.

Запитання 10

З атомног ядра в результаті спонтанного перетворення вилетіло ядро атома Гелію. Який це вид радіоактивного розпаду ?

варіанти відповідей

протонний розпад

альфа-розпад

бета-розпад

гама-випромінювання

Запитання 11

На рисунку показано чотири нижні енергетичні рівні атома. Якому переходу відповідає найбільша частота?

варіанти відповідей

1

3

4

6

Запитання 12

Відбулося спонтанне перетворення радіоактивного ізотопу Плюмбуму. Який це виз радіоактивного розпаду ?

варіанти відповідей

гама-випромінювання

альфа-розпад

бета-розпад

протонний розпад

Запитання 13

Яки елемент отримав Резерфорд за допомогою штучно здійсненого ядерного перетворення 147N + 42He → ? +11 H

варіанти відповідей

199F

178O

168O

2010Ne

Запитання 14

При зіткненні α-частики з ядром бора 105В відбувається ядерна реакція , внаслідок якої утворилося два нових ядра. Одним з цих ядер було ядро атома гідрогену 11Н . Визначте порядковий номер і масове число другого ядра і який це елемент?

варіанти відповідей

126С

136С

135В

147N

Запитання 15

Радіоактивний атом23290Th перетворився на атом21283Bi . Скільки відбулося альфа- і бета-розпадів під час цього перетворення?

варіанти відповідей

5 альфа- і 3 бета-розпади

5 альфа- і 4 бета-розпади

4 альфа- і 5 бета-розпадів

3 альфа- і 6 бета-розпадів

Запитання 16

7. Період піврозпаду радіоактивної речовини становить 48 хвилин. Скільки атомів розпадеться за 24 хвилини, якщо на початку їх було 5000?

варіанти відповідей

2500

2000

3000

Запитання 17

Який ізотоп утвориться із радіоактивного після кожного з двох α-розпадів

і двох β-розпадів з ядра Полонію - 212?

варіанти відповідей

Pb20682

Pb20482

Rn20686

Bi20483

Запитання 18

Період піврозпаду ізотопу Стронцію 28 років. За який час розпадеться 75% початкової кількості атомів цього ізотопу?

варіанти відповідей

156 років


84 роки

 

112 років


56 років

 

140 років

96 років

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест