Оптика

Додано: 16 червня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 210 разів
25 запитань
Запитання 1

Явище підсилення світлових хвиль в одних точках середовища і послаблення в інших точках середовища, що виникає при накладанні світлових хвиль, називається ...

варіанти відповідей

інтерференцією

дифракцією

поляризацією

дисперсією

Запитання 2

Явище огинання світловими хвилями перешкод називається...

варіанти відповідей

інтерференцією

поляризацією

дифракцією

дисперсією

Запитання 3

Світлові хвилі повинні бути когерентними. Це умова, при якій виникають явища ...

варіанти відповідей

дисперсії і поляризації

інтерференції та дифранкції

дисперсії та інтерференції

інтерференції та поляризації

Запитання 4

Пластинку, на яку наносять велику кількість паралельних щілин, називають ...

варіанти відповідей

інтерферометр

поляризатор

дифракційна гратка

спектрографом

Запитання 5

Залежність абсолютного показника заломлення середовища від довжини світлової хвилі називають ...

варіанти відповідей

інтерференцією

дифракцією

поляризацією

дисперсією

Запитання 6

Отримати поляризоване світло можна за допомогою...

варіанти відповідей

поляризатора

аналізатора

дифракційної гратки

спектрографа

Запитання 7

Хто першим провів експеримент щодо дисперсії світла.

варіанти відповідей

Френель

Фраунгофер

Гюйгенс

Ньютон

Запитання 8

Яке явище зображене на малюнку?

варіанти відповідей

дисперсія

інтерференція

дифракція

поляризація

Запитання 9

При освітленні сонячними променями плями бензину на поверхні води спостерігаються кольорові смуги. Вони виникають унаслідок … 

варіанти відповідей

дисперсії

поляризаціії

інтерференції

дифракції

Запитання 10

Формула дифракційної гратки має вид ...

варіанти відповідей

  dcosφ=kλ

   dsinφ=kλ

dsinφ=k/λ


   dcosφ=k+λ

Запитання 11

Дифракційна гратка характеризується такими параметрами: ширина щілини 5мкм; відстань між щілинами 2мкм. Чому дорівнює стала дифракційної гратки?

варіанти відповідей

3 мкм

2,5 мкм

0,4 мкм

7 мкм

Запитання 12

На 1 мм нанесено 200 щілин. Чому дорівнює стала дифракційної гратки?

варіанти відповідей

5 мкм

0,5 мкм

3 мкм

200 мкм

Запитання 13

Які одиниці вимірювання сталої дифракційної гратки?

варіанти відповідей

кг

рад

с

м

Запитання 14

Який закон оптики підтверджує явище зображене на малюнку?

варіанти відповідей

закон заломлення

закон відбивання

прямолінійного поширення світла

закон дифракційної гратки

Запитання 15

Якщо світло падає під кутом 300 на межу поділу середовищ, то відбивається під кутом...

варіанти відповідей

150

300

600

900

Запитання 16

Чому дорівнює відносний показник заломлення середовищ, якщо світло падає з повітря на поверхню бензолу?

варіанти відповідей

1,56

1,25

1,5

1,467

Запитання 17

Малюнок відображає явище ...

варіанти відповідей

інтерференції світла

поляризації світла

дисперсії світла

дифракції світла

Запитання 18

В окулярах використовують явище ...

варіанти відповідей

дифракції

дисперсії

інтерференції

поляризації

Запитання 19

Явище зображене на малюнку пояснюється ...

варіанти відповідей

дисперсією світла

поляризацією світла

дифракцією світла

інтерференцією світла

Запитання 20

Якщо джерело світла монохроматичне і має зелений колір, то дифракційна картина має вид...

варіанти відповідей

різнокольорових смуг

чергування зелених та темних смуг

чергування зелених та світлих смуг

чергування світлих та темних смуг

Запитання 21

Якщо поляризатор і аналізатор розташовані так, що вісі їх кристалів взаємно перпендикулярні, то світло... 


варіанти відповідей

проходить, не змінюючись 

проходить, послаблюючись 

проходить, підсилюючись

не проходить 

Запитання 22

Якщо поляризатор і аналізатор розташовані так, що вісі їх кристалів паралельні, то світло... 


варіанти відповідей

проходить, послаблюючись 

проходить, підсилюючись

не проходить 

проходить, не змінюючись 

Запитання 23

Якщо світловий вектор має переважний напрям коливання, то світло називається...

варіанти відповідей

частково поляризованим

поляризованим

природним

заломленим

Запитання 24

Часткова поляризація світла відбувається при падінні і відбиванні світла ... 


варіанти відповідей

від поверхні бензолу

від поверхні ізотропного діелектрика 

від поверхні рідини 

від поверхні анізотропного діелектрика 

Запитання 25

Визначити кут відхилення променів зеленого світла (λ = 0,55мкм) у спектрі першого порядку, утвореному за допомогою дифракційної гратки, період якої 0,02 мм.


варіанти відповідей

   2⁰

   1,5⁰

 1⁰


  2,5⁰


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест