Імпульс тіла. Імпульс сили. Закон збереження імпульсу.

Додано: 18 квітня 2019
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1429 разів
9 запитань
Запитання 1

Імпульс тіла - це...

варіанти відповідей

фізична векторна величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху

фізична векторна величина, яка дорівнює відношенню маси тіла до його швидкості

фізична векторна величина. яка дорівнює сумі маси тіла та його швидкості

фізична векторна величина, яка дорівнює відношенню швидкості тіла до його маси

Запитання 2

Одиницею імпульсу тіла є...

варіанти відповідей

Н

кг*м/с^2

кг*м*с

кг*м/с

Запитання 3

Імпульс сили дорівнює

варіанти відповідей

імпульсу тіла

силі тіла

добутку діючої сили на час дії сили

зміні імпульсу тіла

Запитання 4

Система тіл - це...

варіанти відповідей

пов"язані тіла

невзаємодіючі тіла

взаємодіючі тіла

непов"язані тіла

Запитання 5

Систему тіл називають замкненою, якщо...

варіанти відповідей

дія зовнішніх сил скомпенсована

на тіла не діють зовнішні сили

дія зовнішніх сил дорівнює нулю

тіла замкнені

Запитання 6

Яке з наведених формулювань дійсно є законом збереження імпульсу

варіанти відповідей

у будь-якій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії

у системі взаємодіючих тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії

у замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії

у звичайній системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії

Запитання 7

У якому з випадків імпульс тіла не змінюється:

варіанти відповідей

парашутист рівномірно опускається вниз

потяг відгодить від станції

літак здійснює посадку

Запитання 8

Брусок масою 200 г рівномірно зісковзує похилою площиною зі швидкістю 2 м/с. Визначте імпульс бруска.

варіанти відповідей

4 кг*м/с

0,4 кг*м/с

40 кг*м/с

0,04 кг*м/с

Запитання 9

Навантажений вагон масою 80 т, що рухався зі швидкістю 0,4 м/с, зіштовхнувся з порожньою платформою масою 40 т. З якою швидкістю та в якому напрямку рухалася платформа перед зіткненням, якщо після нього вагон і платформа зупинилися?

варіанти відповідей

8 м/с, назустріч вагону

8 м/с, в один бік з вагоном

0,8 м/с, в один бік з вагоном

0,8 м/с, назустріч вагону

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест