Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

10 запитань
Запитання 1

Що є мірою взаємодії тіл? 

варіанти відповідей

маса

сила

час

швидкість

Запитання 2

У яких одиницях вимірюється сила?

варіанти відповідей

Н

кг

м/с

м

Запитання 3

Сила характеризується ...

варіанти відповідей

напрямком дії

 засобом використання

числовим значенням

середовищем дії

Запитання 4

У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку?

варіанти відповідей

ліворуч

праворуч

догори

донизу

Запитання 5

Знайдіть рівнодійну сил, які показані на рисунку

варіанти відповідей

4 Н

8 Н

12 Н

32 Н

Запитання 6

Визначити рівнодійну сил, якщо одна клітинка дорівнює 1Н.

варіанти відповідей

2 Н

3 Н

5 Н

1 Н

Запитання 7

Рівнодійна двох сил дорівнює 0, якщо

варіанти відповідей

дві сили не рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла

дві сили рівні за значенням і однаково напрямлені прикладені до одного тіла

дві сили рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла

Запитання 8

Дві сили діють в протилежних напрямках з величиною 60 Н. Чому дорівнюватиме рівнодійна цих сил?

варіанти відповідей

0

30 Н

60 Н

120 Н

Запитання 9

На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил за малюнком, якщо 1кілинка відповідає 4Н? Визначте напрям рівнодійної.

варіанти відповідей

4Н, ліворуч

  

20Н ліворуч

Рівнодійна дорівнює нулю.

 6Н і 4Н

 4Н праворуч

  20Н праворуч

Запитання 10

Дві сили мають значення 250 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в одному напрямку? 

варіанти відповідей

400 Н 

  

500

250

0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест