Інноваційний процес

Додано: 18 березня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Узагальнення системи знань, через яку створюються ідеї, що у подальшому впроваджуються у вигляді комерціалізації або системи змін, які поширюються через нові товари, послуги чи процеси, які здатні задовольнити потреби на якісно новому рівні - це

варіанти відповідей

інноваційна дільність

інноваційний процес

інноваційна діяльність

інноваційний прорив

Запитання 2

Складові інноваційного процесу:

варіанти відповідей

дослідження

проектування

розробка

всі відповіді вірні

Запитання 3

Скільки елементів містить структура інноваційного процесу

варіанти відповідей

6

8

5

7

Запитання 4

Даний тип вибирає параметри, які необхідно модифікувати; формує технічне завдання; тестування, впровадження і комерціалізацію модифікації; поширення на інші об’єкти; оцінку ефективності.


варіанти відповідей

прорив

удосконалення

модифікація

покращення

Запитання 5

Нововведення, що виступає як предмет купівлі-продажу, де відбувається розподіл функції виробництва та функції споживання нововведення - це


варіанти відповідей

простий внутрішній

простий міжорганізаційний

розширений міжорганізаційний

складний міжорганізаційний

Запитання 6

Назвіть стадії інноваційного процесу:

варіанти відповідей

експериментальне освоєння зразків;

сертифікація (патентування) ідеї;

одержання прибутку;

використання зразків

Запитання 7

Назвіть чим характеризується інноваційний процес?

варіанти відповідей

високим ризиком і невизначеністю шляхів досягнення цілей;

детальним плануванням та орієнтацією на прогнозні оцінки

залежністю від соціально-економічного середовища

залежить від екологічного середовища

Запитання 8

Інноваційний процес охоплює

варіанти відповідей

відносини виробництва

відносини споживання

фундаментальні дослідження

прикладні дослідження

Запитання 9

Які існують типи інновацій?

варіанти відповідей

постачальницька

ринкова

виробнича

екологічна

Запитання 10

Інновації класифікують за характером ефективності на:

варіанти відповідей

одиничні

складні

фінансові

радикальні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест