Історичні задачі з хімії

Додано: 2 серпня 2019
Предмет: Хімія
7 запитань
Запитання 1

1.   

В Х столітті персидський хімік Абубекер-аль-Резі при дослідженні галунів виділив цю кислоту. Пізніше її виділили із залізного купоросу і назвали «купоросним маслом».

-       Що це за кислота?

варіанти відповідей

Сульфатна

Хлоридна

Сульфітна

Нітратна

Запитання 2

1.   В ХVІІ столітті німецький хімік Йоган Глаубер добув «соляний спирт», діючи на натрій хлорид сульфатною кислотою.

-       Що за кислоту він добув таким чином?

варіанти відповідей

Нітратну

Карбонатну

Сульфатну

Хлоридну

Запитання 3

В кінці ХVІІІ століття англійський хімік Джозеф Прістлі, розчиняючи карбон(ІV) оксид у воді, вперше добув кислоту, (розчин СО2 у воді називали «содовою водою») за що був нагороджений золотою медаллю. Що це за кислота?

варіанти відповідей

Карбонатна

Силікатна

Сульфатна

Нітратна

Запитання 4

1.   Згідно водневій теорії кислот, створеної німецьким хіміком Юстусом Лібіхом у 1838 році кислота являє собою речовину, здатну на реакції з металами, в результаті яких утворюється водень. 

-       Дайте визначення поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації.

варіанти відповідей

Кислоти — це складні речовини, молекула яких містять один або кілька атомів Гідрогену, що можуть заміщуватися на атоми (іони) металічних елементів (або амонію).

кислоти – це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену та аніони кислотного залишку.

 

Запитання 5

1.   В 1785 році французький хімік Бертоле установив, що «болотний газ» складається з Карбону і Гідрогену.

– Встановіть формулу речовини, якщо відомо, що масова частка Карбону складає 75%, а відносна густина за воднем дорівнює 8.

Назвіть речовину

варіанти відповідей

Метан

Етан

Етен

Азот

Запитання 6

1.   Першу амінокислоту виділив у 1820 році французький хімік Браконно, піддаючи кислотному гідролізу речовини тваринного походження і назвав її «глікол», пізніше її назвали «гліцин».

-       

Встановіть молекулярну формулу речовини, якщо відомо, що масова частка Нітрогену складає 18,7%; масова частка Карбону – 32%, масові частки Гідрогену і Оксигену відповідно складають 6,7% і 42,6%. Відносна густина за воднем становить 37,5. Назвіть речовину.

варіанти відповідей

Аміноетанова кислота

Етанова кислота

Амінопропанова кислота

Метанова кислота

Запитання 7

1.   

У 1842 році Джексоном було вперше запропоновано застосовувати діетиловий етер як наркоз при хірургічних операціях. Етер був добутий у ХVІ столітті при дії сульфатної кислоти на....

Продовжіть речення

варіанти відповідей

Етанол

Етен

Етанову кислоту

Метанол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест