знання хімії

Додано: 13 листопада 2019
Предмет: Хімія
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Маса речовини у 200г розчину з масовою часткою речовини 10 %

варіанти відповідей

20г

10г

190г

Запитання 2

Укажіть, які речовини у розплавленому (рідкому) стані є сильними електролітами

варіанти відповідей

основи та кислоти

основи, кислоти та амфотерні гідроксиди

кислоти та солі

 луги та солі

Запитання 3

Позначте правильне твердження щодо ковалентного полярного зв’язку:

варіанти відповідей

спільна електронна пара розташовується симетрично щодо обох атомів;

зв’язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

 зв’язок утворюється виключно за рахунок електростатичної взаємодії атомів;

зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю.

Запитання 4

Позначте ступінь окиснення Сульфуру в натрій сульфаті:

варіанти відповідей

 +4.

–2;

–1;

+6;

Запитання 5

Укажіть речовину, яка має молекулярну кристалічну ґратку:

варіанти відповідей

калій бромід

глюкоза

графіт

силіцій (IV) оксид

Запитання 6

Укажіть тип зв’язку, що утворений атомами з великою різницею електронегативностей:

варіанти відповідей

ковалентний полярний;

ковалентний неполярний;

йонний

металічний.

Запитання 7

Серед зазначених формул визначте сполуку з йонним зв’язком:

варіанти відповідей

NO2

 PCl3

KBr

CO2

Запитання 8

Обчисліть та позначте ступінь окиснення Мангану в калій перманганаті 

варіанти відповідей

+7

+6

+1

-3

Запитання 9

Обчисліть масову частку Нітрогену (у відсотках з округленням до цілого) в його сполуці з Хлором, у якій Нітроген виявляє ступінь окиснення +3.

варіанти відповідей

13,3%

48%

11,6%

12%

Запитання 10

Укажіть характерну ознаку реакції білка з концентрованою нітратною кислотою.

варіанти відповідей

утворення шару срібла

поява жовтого забарвлення

утворення розчину синього кольору

 утворення осаду червоного кольору

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест