Хімічні властивості спиртів

Додано: 16 березня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 19 разів
9 запитань
Запитання 1

Оберіть хімічні властивості, які властиві спиртам

варіанти відповідей

Горіння

Дисоціація

З металами

З галогеноводнями

З галогенами


З неметалами


Запитання 2

Оберіть фомулу пропанолу

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С4Н9ОН

С3Н7ОН

СН4

Запитання 3

Обчисліть відносну молекулярну масу речовини, що утворилась внаслідок взаємодіі етанолу з натрієм

варіанти відповідей

68

70

25

24

Запитання 4

Назвіть функціональну групу спиртів

варіанти відповідей

ОН

СООН

Н

ОК

Запитання 5

Назвіть загальну формулу одноатомних спиртів

варіанти відповідей

СnH2n +1 OH

Cn H2n+2

CnHn+4

C2nH2n +2OH

Запитання 6

Напишіть рівняння реакціі окиснення метанолу та вкажіть сумму коефіцієнтів в обох частинах рівняння

варіанти відповідей

13

15

6

7

Запитання 7

Виберіть частинки на які дисоціює етанол

варіанти відповідей

Н+

С2Н5О-

СН3О-

ОН-

Запитання 8

Вкажіть продукти реакціі етанолу з метелічним натрієм

варіанти відповідей

С2Н5ОNa

H2

C2H5OH

O3

Запитання 9

Оберіть продукти, що утворились внаслідок взаємодіі метанолу та хлоридноі кислоти

варіанти відповідей

СН3Сl

H2O

C2H5Cl

H2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест