Тепловий ефект реакції. Швидкість хімічної реакції

Додано: 18 березня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 5 разів
11 запитань
Запитання 1

Стан реакційної системи, за якого швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної, називають...

варіанти відповідей

...хімічною рівновагою

...оборотним

...необоротним

...станом Ле Шательє

Запитання 2

На швидкість хімічної реакції впливають...

варіанти відповідей

...природа реагентів

...концентрація реагуючих речовин

...ступінь подрібнення речовин

...температура

...наявність каталізатора

Запитання 3

На графіку зображено зміну енергії Е системи під час перебігу хімічної реакції. Довжина якого відрізка відповідає значенню теплового ефекту реакції?

варіанти відповідей

(1)

(2)

(3)

(4)

Запитання 4

Принцип, що характеризує зсув хіімчної рівноваги під впливом зміни зовнішніх умов, сформулював французький учений Анрі Луї Ле Шательє: якщо на рівноважну систему справляти будь-який вплив, то хімічна рівновага зміщуватиметься в бік тієї реакції, яка послаблює цей вплив. Які зовнішні чинники впливають на зсув рівноваги?

варіанти відповідей

...зміна концентрації речовин, що беруть участь в реакції

...наявність каталізатора

...зміна температури

...зміна тиску (для реакції за участю газуватих речовин)

...ступінь подрібнення реагуючих речовин

Запитання 5

У наслідок розкладу кальцій карбонату в замкненій посудині встановлюється рівновага:

CaCO3(тв.) ↔ CaO(тв.) + CO2(г.)

Як потрібно змінити умови перебігу цієї реакції, щоб за тієї самої температури довести її до кінця?

варіанти відповідей

...збільшити тиск

...зменшити об'єм посудини

...додати каталізатор

...зменшити тиск

Запитання 6

Визначте, як впливає підвищення тиску на хімічну рівновагу в таких системах:

(1) 2NO2(г.) ↔ N2O4(г.)

(2) H2(г.) + Br2(г.) ↔ 2HBr(г.)

(3) СО(г.) + 3Н2(г.) ↔ СН4(г.) + Н2О(г.)

варіанти відповідей

...зсувається в сторону утворення продуктів реакції для (1), (2) та (3)

...зсувається в сторону утворення вихідних речовин для (1) і (3) та в сторону утворення продуктів реакції для (2)

...зсувається в сторону утворення продуктів реакції для (1) і (3) та не впливає для (2)

...не впливає для (1) і (2) та зсувається в сторону утворення вихідних речовин для (3)

Запитання 7

Укажіть, у якому випадку пдвищення температури сприятиме зміщенню рівноваги в сторону продуктів реакції...

варіанти відповідей

2SO2 + O2 ↔ 2SO3; ΔH = -198 кДж

N2 + O2 ↔ 2NO; ΔH = +180.4 кДж

H2 + I2 ↔ 2HI; ΔH = +51.8 кДж

N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔH = -92.3 кДж

Запитання 8

Укажіть, як вплине одночасне зниження температури та підвищення тиску на вміст нітроген(IV)оксиду NO2 у рівноважній системі:

2NO2(г.) ↔ N2O4(г.); ΔН<0

варіанти відповідей

...не зміниться

...зменшиться

...збільшиться

...спочатку збільшиться, а потім зменшиться

Запитання 9

Термохімічне рівняння реакції розкладу вапняку:

CaCO3 → CaO + CO2; ΔH = +157 кДж

Скільки теплоти (у кДж) затратиться на розклад вапняку масою 1 кг? Який об'єм (л) карбон(IV)оксиду при цьому утвориться (н.у.)?

варіанти відповідей

1570 кДж та 224 л

1,57 кДж та 0,224 л

314 кДж та 224 л

78,5 кДж та 44,8 л

Запитання 10

При згорянні 1 моль етанолу виділяється 1410 кДж теплоти. Яка кількість теплоти (у кДж) виділиться при спалюванні етанолу, одержаного бродінням 18 г глюкози?

варіанти відповідей

141 кДж

423 кДж

70,5 кДж

282 кДж

Запитання 11

Відповідно до закону об'ємних відношень газів об'єми газів, що вступають в реакцію, відносяться один до одного та до об'ємів газуватих продуктів реакції, як невеликі цілі числа. Обчисліть об'єм (л) стехіометричної суміші азоту N2 з воднем H2, яку пропустили над нагрітим каталізатором, якщо в результаті реакції об'єм газів зменшився на 14 л.

P.S. Стехіометричною називають суміш, кількість речовини компонентів якої відповідає коефіцієнтам в рівнянні реакції.

варіанти відповідей

7 л

14 л

28 л

56 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест