Ступінь окиснення, окисно-відновні реакції

Додано: 24 листопада 2019
Предмет: Хімія
15 запитань
Запитання 1

Ступінь окиснення буває

варіанти відповідей

нульовий

позитивний

1/2

0,5

від'ємний

Запитання 2

Для Fe як простої речовини ступінь окиснення дорівнює

варіанти відповідей

+2

0

-2

Запитання 3

"Окисник" у хімічних реакціях:

варіанти відповідей

віддає електрони

не приймає участі в обміні електронами

прискорює окиснення

приймає електрони

Запитання 4

Процес відновлення супроводжується

варіанти відповідей

приєднанням електронів

втратою електронів

змін не відбувається

Запитання 5

Яка кількість електронів приймає участь у даному процесі

Аl0 → Al+3

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 6

Зазначте відновник:


Mg + 2HCl→ MgCl2 + H2

варіанти відповідей

H

Cl

Mg

Запитання 7

Ступінь окиснення О в складних речовинах зазвичай дорівнює

варіанти відповідей

+2

-1

0

-2

Запитання 8

Оберіть окисно-відновні процеси

варіанти відповідей
Запитання 9

У процесі С+2→ С+4 Карбон виступає в якості

варіанти відповідей

окисника

відновника

сповільнює відновлення

прискорює хімічну реакцію

Запитання 10

У хімічній реакції

N2 + O2→ NO

варіанти відповідей

N -відновник

O -відновник

N - окиснюється

O- окиснюється

Запитання 11

Cr + Cl2→ CrCl3

- у зазначеній схемі хімічної реакції приймає електрони


варіанти відповідей

Cr

Cl

реакція не є окисно-відновною

Запитання 12

Оберіть невірне твердження

варіанти відповідей

відновник віддає електрони

окиснення відбувається під час втрати електронів

окисник приймає електрони

відновлення - процес втрати електронів

Запитання 13

Атоми металів у окисно-відновних реакціях зазвичай є


варіанти відповідей

відновниками

окисниками

не приймають участі в окисно-відновних реакціях

Запитання 14

Закінчіть речення. Кількість електронів, що віддає відновник, та кількість електронів, які приєднує окисник...

варіанти відповідей

різняться на 2

завжди різні

завжди дорівнюють

Запитання 15

Оберіть процеси, які не пов'язані з окисненням та відновленням

варіанти відповідей

реакція нейтралізації КОН + НNO3→...

добування заліза з руди

2О→2Н2 + О2

дистиляція води

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест