Періодичний закон

Додано: 21 січня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 290 разів
15 запитань
Запитання 1

Заряд ядра хімічного елемента чисельно дорівнює:

варіанти відповідей

номеру періоду, в якому розташований елемент

порядковому номеру елемента у Періодичні системі

відносній атомній масі елемента

номеру групи, в якій розташований елемент

Запитання 2

Періодична система є:

варіанти відповідей

графічним виразом Періодичного закону

таблиця хімічних елементів

таблиця відомостей про хімічні елементи

сукупністю періодів, рядів та груп хімічних елементів

Запитання 3

Порядковий номер хімічного елемента у Періодичні системі вказує на кількість

варіанти відповідей

електронів

протонів 

нуклонів

нейтронів

Запитання 4

Вкажіть елемент, який утворює вищий оксид типу R2O5

варіанти відповідей

Na

Ва

Н2

 P

Запитання 5

Вкажіть пару елементів, які мають однакову кількість енергетичних рівнів:

варіанти відповідей

K i Ca

Rb i Ca


Cl i F

B i Al

Запитання 6

Укажіть спільні характеристики атомів Оксигену і Сульфуру

варіанти відповідей

однаковий вищий ступень окиснення

належать до р-елементів

однакова кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

однакова кількість енергетичних рівнів

Запитання 7

Розташуйте хімічні елементи Al, P, Cl, S за збільшеннім радіусів їх атомів:


варіанти відповідей

Cl, S, Al, P

Al, Cl, S, P

Al, P, S, Cl

Cl, S, P, Al

Запитання 8

Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильну відповідь.

1. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів елементів головних підгруп збігається з номером групи.

2. Кількість електронів в електронній оболонці атома збігається з атомним номером елемента.


варіанти відповідей

правильне лише твердження 1

правильне лише твердження 2

правильні обидва твердження

неправильні обидва твердження

Запитання 9

Укажіть електронну формулу атома, що перебуває в збудженному стані:

варіанти відповідей

1s22s2

1s22s22p63s23p6

1s22s22p63s23p33d1

 1s22s22p63s1

Запитання 10

Назвіть елемент у якого на зовнішньому енергетичному рівні найбільша кількість електронів.

варіанти відповідей

Алюміній

Силіцій

Натрій

Кальцій

Запитання 11

Вкажіть протонні числа елементів, що мають однакову кількість електронів на зовнішньому рівні:


варіанти відповідей

10 та 11

11 та 19

6 та 32

15 та 21

Запитання 12

Ступінь окиснення -1 у сполуках можуть виявляти елементи

варіанти відповідей

Головної підгрупи ІІ групи

Головної підгрупи VII групи

Головної підгрупи IV групи

Побічної підгрупи V групи

Запитання 13

Укажіть рядок, що містить назви лише s-елементів

варіанти відповідей

Гідроген, Кальцій, Алюміній

Бром, Хлор, Гелій

Гелій, Гідроген, Магній

Натрій, Неон, Хлор

Запитання 14

Який характер у вищого оксиду елемента 3 періоду ІІІ А групи


варіанти відповідей

кислотний

основний

амфотерний

Запитання 15

Властивості елементів перебувають в періодичній залежності від:

варіанти відповідей

величини заряду ядер їх атомів

кількості нейтронів

кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні

кількості електронів на першому енергетичному рівні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест