К.р. "Теплові явища" (теоретичний матеріал)

Додано: 1 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
20 запитань
Запитання 1

Що є основним джерелом енергії в промисловості, транспорті, побуті? 

варіанти відповідей

Атомна енергія

Сонячна енергія

Внутрішня енергія палива

Запитання 2

При кипінні температура рідини ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

Запитання 3

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С? 

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води


Може, якщо атмосферний тиск більше нормального

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла

Запитання 4

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння? 

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Запитання 5

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для плавлення речовини?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Запитання 6

Питома теплота згоряння палива обчислюється за формулою...

варіанти відповідей

r=Q/m

q=Q/m

λ=Q/m

c=Q/mΔt

Запитання 7

Одиницею питомої теплоти згоряння палива є...

варіанти відповідей

кДж/кг

МДж/кг

Дж/кг

Дж/кг*°С

Запитання 8

Які бувають види палива? Вкажіть усі правильні варіанти:

варіанти відповідей

тверде

густе

рідке

газоподібне

плазма

Запитання 9

За якою формулою обчислюють ККД нагрівника?

варіанти відповідей

η=Qкор/Qповна

η=Aкорповна

η=Aповнакор

η=Qповна/Qкор

Запитання 10

Вкажіть рисунки на яких є конденсація.

варіанти відповідей
Запитання 11

Чи залежить температура кипіння від роду речовини?


варіанти відповідей

так

ні

не визначився

Запитання 12

Якою літерою позначається питома теплота пароутворення?

варіанти відповідей

r

m

c

Q

Запитання 13


Які види палива відносяться до природних?

варіанти відповідей

порох

кам’яне вугілля

нафта

бензин

дрова

торф

Запитання 14

Що виділяється при горінні?

варіанти відповідей

кисень

вуглекислий газ

азот

Запитання 15

Коефіцієнт корисної дії нагрівника позначається літерою...

варіанти відповідей

α

λ

с

η

Запитання 16

Якщо перелити рідину з однієї посудини в іншу, то рідина...

варіанти відповідей

змінить і форму і об´єм

збереже об´єм, але змінить форму

збереже і форму і об´єм

береже форму, але змінить об´єм

Запитання 17

Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий називається...

варіанти відповідей

кристалізація

конденсація

пароутворення

сублімація

Запитання 18

Від чого залежить швидкість випаровування?

варіанти відповідей

Від виду речовини

Від площі поверхні рідини

Від температури рідини

Від спостерігача за рідиною

Від розміру молекули рідини

Запитання 19

Що потрібно зробити в першу чергу при термічних опіках?

варіанти відповідей

Підставити рану під струмінь холодної води

Змастити рану олією або маззю

накласти тугу пов'язку

Запитання 20

Чому в скороварці швидше готується їжа?

варіанти відповідей

Бо вона виготовлена із спеціального матеріалу

Бо всередині не має води

Бо вона електрична

 Бо всередині із-за високого тиску підвищується температура кипіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест