Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Карбонові кислоти

Додано: 20 березня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2961 раз
20 запитань
Запитання 1

Карбонові кислоти відносяться до:

варіанти відповідей

вулеводнів

нітрогеновмісних органічних сполук

оксигеновмісних органічних сполук

неоранічних сполук

Запитання 2

Функціональною групою карбонових кислот є:

варіанти відповідей

карбоксильна -СООН

гідроксильна -ОН

аміногрупа -NH2

альдегідна -СОН

Запитання 3

Заальна формула насичених одноосновних кислот:

варіанти відповідей

CnH2n+1OH

CnH2n+1СОOH

CnH2nСОOH

CnH2n+1СOH

Запитання 4

Вкажіть суфікс у назвах карбонових кислот:

варіанти відповідей

-ол-

-ова-

-ан-

-аль-

Запитання 5

Вкажіть формулу найпростішої карбонової кислоти:

варіанти відповідей

НСООН

НСОН

СН3СООН

СН3СОН

Запитання 6

Вкажіть назву кислоти СН3СООН

варіанти відповідей

метанова

пропанова

мурашина

етанова

Запитання 7

Вкажіть речовину, з якою оцтова кислота не реагує:

варіанти відповідей

кальцій карбонат

натрій гідроксид

хлоридна кислота

кальцій оксид

Запитання 8

Вкажіть назву йона оцтової кислоти:

варіанти відповідей

етаноат-іон

прапаноат-іон

гідроген-іон

стеарат-іон

Запитання 9

Оцтова кислота за звичайних умов:

варіанти відповідей

жовта рідина з різким характерним запахом

тверда речовина з різким характерним запахом

безбарвна рідина з різким характерним запахом

безбарвна рідина без запаху

Запитання 10

Розчин лакмусу в присутності етанової кислоти:

варіанти відповідей

залишається без змін

набуває малинового забарвлення

набуває фіолетовий забарвлення

набуває червоного забарвлення

Запитання 11

Оцтова кислота не реагує з такими металами:

варіанти відповідей

Zn

Cu

Mg

Au

Запитання 12

Оцтова кислота не взаємодіє з:

варіанти відповідей

CO2

H2SO4

NaOH

CaO

Запитання 13

У ході реакції естерифікації карбонові кислоти реаують:

варіанти відповідей

з металами

з основами

зі спиртами

з кислотами

Запитання 14

Напишіть рівняння реакції маній оксиду з етановою кислотою. Відповідь дайте у вигляді суми коефіцієнтів у рівнянні реакції:

варіанти відповідей

5

7

6

4

Запитання 15

Одержати етанову кислоту можна:

варіанти відповідей

етаналю

пропанолу

н-бутану

бутаналю

Запитання 16

Мурашина кислота в природі міститься:

варіанти відповідей

в усіх молочнокислих продуктах

в помідорах, щавлі

у залазах бджіл, у кропиві

в яблуках, кавунах

Запитання 17

Зі збільшенням числа атомів Карбону в молекулах насичених одноосновних кислот їх розчинність у воді:

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

спочатку змешуться, а потім збільшується

Запитання 18

Етанова кислота застосовується:

варіанти відповідей

в будівництві

в медицині

в харчовій промисловості

в миловарінні

Запитання 19

Кислоти із числом атомів Карбону більше 12 називають:

варіанти відповідей

вищими карбоновими кислотами

слабкими карбоновими кислотами

ароматичними карбоновими кислотами

трьохосновними карбоновими кислотами

Запитання 20

На малюнку зображено:

варіанти відповідей

оцтова кислота

мурашина кислота

оцтовий альдегід

масляна кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест