Естери

Додано: 29 лютого
Предмет: Хімія, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу естерів

варіанти відповідей

R-OH

R-CHO

R-COOR1

R-COOH

Запитання 2

Вкажіть назву сполуки формула якої СН2-СН2-СООСН3

варіанти відповідей

етилетаноат

метилетаноат

пропілметаноат

метилпропаноат

Запитання 3

Вкажіть фізичні властивості характерні для естерів

варіанти відповідей

Газоподібні речовин добре розчинні у воді

Леткі рідини з приємними запахами

Безбарвні, малорозчинні у воді

Температури плавлення та кипіння вищі, ніж у відповідних кислот

Запитання 4

Вкажіть тип реакції внаслідок якої можна одержати естери

варіанти відповідей

гідроліз

етерифікація

естерифікація

гідратація

Запитання 5

Вкажіть продукти реакції СН3СН2СН2СООС2Н5 + Н2О

варіанти відповідей

С2Н5ОН і СН3СООН

СН3СН2СН2СООН і С2Н5ОН

СН3СН2СН2СОН і СН3СН2ОН

СН3СН2СООН і С2Н5ОН

Запитання 6

Естери можна одержати в результаті взаємодії:

варіанти відповідей

карбонових кислот і альдегідів

карбонових кислот і спиртів

спиртів між собою

спиртів і карбонових кислот

Запитання 7

Вкажіть продукти реакції:СН3СН2СН2СН2СООН + С3Н7ОН

варіанти відповідей

СН3СН2СН2СН2СООС3Н7 + Н2

СН3СН2СН2СН2СООС3Н7 + Н2О

СН3СН2СН2СОС3Н7 + Н2О

СН3СН2СН2СН2ОС3Н7 + Н2О

Запитання 8

Вкажіть речовини, які будуть реагувати з метилетаноатом

варіанти відповідей

Zn

H2O

NaOH

C2H5OH

Запитання 9

Вкажіть назву естеру, що утвориться в результаті взаємодії етанової кислоти та етанолу

варіанти відповідей

метилметаноат

етилетаноат

пропілметаноат

метил-3-етилетаноат

Запитання 10

Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

С2Н4→А→СН3СНО→Б→СН3СООС2Н5→А

Вкажіть речовини А, Б

варіанти відповідей

А -СН4 Б- СН3СООН

А -С2Н5ОН Б-СН3СООН

А-СН3СООН Б-С2Н5ОН

А-СН3СН2СООН Б - СН3ОН

Запитання 11

Обчисліть масу етанової кислоти, що утвориться в результаті гідролізу етилетаноату масою 12 грам.

варіанти відповідей

25г

80г

8,2г

12г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест