кінематика ЗНО

Додано: 15 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: кінематика ЗНО
Тест виконано: 140 разів
24 запитання
Запитання 1

Що таке кінематика?

варіанти відповідей

Це розділ механіки, що вивчає математичні закони у фізиці.

Це розділ механіки, що вивчає механічний рух тіл, не розглядаючи причин, які спричинили цей рух.

Це розділ механіки, в якому вивчаються причини виникнення механічного руху.

Це частина механіки, в якій вивчаються найзагальніші закони механічного руху матеріальних тіл і механічної взаємодії між ними.

Запитання 2

Механічний рух - це зміна...

варіанти відповідей

з часом положення тіла відносно інших тіл;

з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл;

з часом положення тіла в просторі;

положення тіла в просторі відносно інших тіл.

Запитання 3

Уявна лінія, вздовж якої рухається тіло це...

варіанти відповідей

шлях

вектор

переміщення

траєкторія

Запитання 4

Матеріальна точка - це

варіанти відповідей

тіло, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі;

така точка, будь-який окіл якої містить принаймі одну точку даної множини;

геометричний об'єкт, що має властивості тільки положення в просторі;

Немає правильної відповіді.

Запитання 5

Автомобіль рухається у напрямку осі ОХ. Модуль його швидкості збільшується. Виберіть правильне співвідношення швидкості і прискорення

варіанти відповідей

v<0, a<0

v<0, a>0

v>0, a>0

v>0, a<0

Запитання 6

Подайте швидкість руху 30 м/с в км/год.

варіанти відповідей

0,3 км/год

10,8 км/год

0,003 км/год

108 км/год

Запитання 7

Рівняння рівномірно прямолінійно руху має вигляд х=7-20t. Визначте початкову координату руху та модуль швидкості тіла.

варіанти відповідей

20 м, 7 м/с

7 м, 20 м/с

7 м, 7 м/с

7 м, 10 м/с

Запитання 8

За графіком залежності швидкості мотоцикліста від часу визначте переміщення мотоцикліста за перші 3 с його руху.

варіанти відповідей

12 м

18 м

27 м

9 м

Запитання 9

Який шлях пролетить камінець, що вільно падає за восьму секунду падіння?

варіанти відповідей

80 м

250 м

180м

320 м

Запитання 10

Тіло вільно падає з висоти 125 м. Прискорення вільного падіння дорівнює 10м\с. Визначіть час падіння та кінцеву швидкість.

варіанти відповідей

5 с, 50 м\с

4 с, 50 м\с

6 с, 20 м\с

3 с, 25 м\с

Запитання 11

Точка рухається по колу радіусом 0,5 м. Протягом 20 с воно пройшло шлях 31,4 м. Визначіть частоту та період її руху.

варіанти відповідей

3,14 1\с, 1 с

0,5 1\с, 2 с

0,3 1\с, 2 с

2,15 1\с, 3 с

Запитання 12

Потяг рухається зі швидкістю 72 км/год. Визначте його шлях за 20 хв.


варіанти відповідей

1,2 км

20 км

140 км

24 км

58 км

Запитання 13

Яке з рівнянь описує стан нерухомого тіла?

варіанти відповідей
Запитання 14

Які з наведених тіл можна вважати матеріальними точками? Оберіть декілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

Земля, яка обертається навколо своєї осі

Потяг, у вагоня якого рухається пасажир

Земля, яка руїається навколо Сонця

Місяць, який рухається навколо Землі

Запитання 15

Точка рухається по колу радіусом 1 м. Визначити шлях і модуль переміщення точки за 1,5 оберти.

варіанти відповідей

l = 9,42 м, s = 3 м

l = 9,42 м, s = 2 м

l = 8,42 м, s = 3 м

l = 8,42 м s = 2 м

Запитання 16

Потяг рухається зі швидкістю 36 км\год. Коридором вагона йде в напрямку руху потяга пасажир зі швидкістю 2,5 м\с. З якою швидкістю рухається пасажир відносно колії?

варіанти відповідей

9,5 м\с

10 м\с

10,5 м\с

11 м\с

Запитання 17

Матеріальна точка рухається прямолінійно і рівномірно зі стану спокою і за 10 с проходить 125 м. Чому дорівнює кінцева швидкість точки?

варіанти відповідей

50 м\с

25 м\с

20 м\с

16 м\с

Запитання 18

 Камінь падав на дно ущелини 11с. Визначте швидкість, з якою він досягнув дна:


варіанти відповідей

 ≈ 100 м/с;                                        


 ≈ 110 м/с;                                    

≈ 90 м/с;


≈ 80 м/с.

Запитання 19

Визначте час вільного падіння тіла з висоти 80 м:

варіанти відповідей

≈ 4 с;                                            


2 с;                                              

≈ 8 с;


≈ 10 с.

Запитання 20

Визначте максимальну висоту, на яку підніметься м'яч, кинутий вертикально вгору з початковою швидкістю 10 м/с:


варіанти відповідей

≈ 20 м;                                            

≈ 15 м;                                            

 ≈ 5 м;

≈ 12 м.

Запитання 21

Рибалка приве за течією річки і , пропливаючи під мостом, загубив запасне весло. Через годину він помітив утрату і, повернувшись назад, зустрів весло на 6 км нижче від моста. Яка швидкість течії річки, якщо рибалка, рухаючись за і проти течії, докладав однакових зусиль?

варіанти відповідей

1 км/год

2 км/год

3 км/год

6 км/год

Запитання 22

Автомобіль проїхав 30 км зі швидкістю 15 м/с, а потім 40 км за 1 год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль на всьому шляху?

варіанти відповідей

10,5 м/с

12,5 м/с

9,5 м/с

15 м/с

Запитання 23

Автомобіль першу половину шляху рухався зі швидкістю

40 км/год, а другу - зі швидкістю 60 км/год. Яка середня швидкість на всьому шляху?

варіанти відповідей

50 км/год

52 км/год

48 км/год

45 км/год

Запитання 24

Одне тіло вільно падає з висоти 80 м. Одночасно з ним друге тіло кинуто вертикально вгору з висоти 20 м над Землею. Якою має бути початкова швидкість другого тіла, щоб обидва тіла впали одночасно?

варіанти відповідей

10 м/с

15 м/с

20 м/с

25 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест